Bieutuong net ve mau Tòa giám mục BẮC NINH

TP. BẮC NINH – VIỆT NAM

Tel: +84 (241) 382 1438

Fax: +84 (241) 382 4843

Email: vptgmbn@gmail.com

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2016             

 Thông báo

Truyền chức LINH MỤC

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục trong thời gian tới:

  1. Phêrô Maria Vũ Ngọc Biền, sinh ngày 22/02/1974, thuộc dòng Đồng Công
  2. Giuse Nguyễn Đình Phán, sinh ngày 20/10/1978, tại giáo xứ Thọ Ninh
  3. Giuse Ngô Văn Quảng, sinh ngày 10/09/1980, tại giáo xứ Đồng Chương
  4. Giuse Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 16/11/1978, tại giáo xứ Đại Từ
  5. Bênêđictô Maria Vũ Vinh Thi, sinh ngày 21/03/1973, thuộc dòng Đồng Công
  6. Giuse Nguyễn Quốc Triệu, sinh ngày 17/05/1980, tại giáo xứ Ngô Khê

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Bề Trên. Ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba Chúa Nhật: từ Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh, ngày 01/05/2016 đến Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 15/05/2016.

 

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH