Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI TNB

 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN-B

 (Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12, 28b-34)

“Mến Chúa và yêu người”

Homily of 31th Sunday in Ordinary Time

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Câu hỏi của một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu. Theo các nhà bình giải Kinh Thánh, câu hỏi này “liên quan tới điều trọng nhất trong 613 điều của Cựu Ước, một đề tài phổ biến thẩm định thầy dạy dân Do thái. Câu trả lời của Chúa kết hợp hai đoạn trích trong Cựu Ước (Đnl 6,4-5 và Lv 19,18). Chúa Giêsu đã thể hiện rõ Ngài là thầy dạy Do Thái và chiếu toả tình yêu quá đỗi của Ngài đi tới căn nguyên của mọi điều.”[1] Ngài đã tóm lược ngắn gọn: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

*Mến Chúa

  Chúng ta phải xác tín rõ và tin “một Thiên Chúa duy nhất”. Đây là tâm điểm đức tin của người Kitô hữu. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài và mỗi chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới làm mọi sự cho con người trong tình yêu.

Yêu Chúa hết lòng: “Yêu hơn cả những người mà ngươi yêu thương nhất. Ngươi phải thiết tha ao ước điều đó và trong mọi sự phải tìm kiếm điều Thiên Chúa chờ đợi ở nơi ngươi.”[2]

Yêu Chúa hết linh hồn và hết trí khôn: “Ngươi phải dùng phần trí tuệ cao nhất của ngươi để nhận biết Người. Kiên trì cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, xin Thần Khí của Ngài để nhận biết Thiên Chúa hơn.”[3]

Yêu Chúa hết sức lực: Ngươi phải dùng sức lực nội tâm cũng như bên ngoài thực thi ý Chúa và “cố gắng nhập đoàn ngũ các tôi tớ đích thực của Thiên Chúa, bằng cách sử dụng các phương thế mà Giáo Hội cung cấp cho ngươi.”[4]

Tuy nhiên, “bốn cụm từ này (hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực) không có ý tách riêng, nhưng cố gắng hết mình với toàn bộ sinh lực sẵn có trong con người.”[5]

*Yêu người

Điều thứ hai: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Lấy chính việc yêu bản thân mình làm thước đo thực thi tình yêu với người khác. Chúng ta vẫn thường được nghe: Điều mình muốn người khác làm cho mình, mình hãy làm cho người khác. Điều mình không muốn người khác làm cho mình, mình không làm cho người khác.

Theo bình giải Kinh Thánh, “Chúa Giêsu đã liên kết hai điều răn bởi từ “yêu”, đặt bên nhau và kết hợp mật thiết, chính là cội nguồn tiến triển thần học yêu thương.”[6] Yêu mến Chúa không thể đứng đơn độc một mình, nhưng luôn kết hợp không tách rời với yêu thương người khác. Nếu chúng ta chỉ yêu một trong hai thì tình yêu không bao giờ hoàn thiện, cũng giống như người chỉ có một chân, dễ bị té ngã. Thế giới ngày nay có quá nhiều người một chân như vậy mà họ cứ tưởng họ có hai chân; hoặc bên ngoài trông đầy đủ hai chân nhưng bên trong đôi chân tâm linh đã cụt hoặc yếu ớt mà họ không biết. Xin Chúa soi sáng tâm trí mỗi người để họ thực thi tình yêu trong cả hai: mến Chúa và yêu người.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên

[1] TNJBC, P.622

[2] LCCMN, tr. 1713

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] TNJBC, p. 623

[6] Ibid.