Home / Uncategorized / Tông Đồ Cầu Nguyện, 13.11.2019

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13.11.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-11

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày hôm nay, con cảm ơn Ngài, Lạy Chúa, vì con được kêu gọi sống cho Chúa. “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lc 17,13) Tin Mừng hôm nay chỉ cho con biết phương cách nên đến với Chúa Giêsu như thế nào. Chúng ta nên cầu xin và tin tưởng rằng tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn sẵn sàng và sẽ trao ban cho chúng ta nếu chúng ta mở lòng mình ra. Chúa ơi, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho việc đối thoại và hoà giải ở vùng Cận Đông như ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, I thank you, Lord, for the life I am called to live for your sake. “Jesus, Master, have mercy on us!” (Luke 17:13) Today’s Gospel shows us how we should approach Jesus. We should ask and trust that your mercy and love are always available and will be given to us if we are open to them. I offer this day for dialogue and reconciliation in the Near East, as Pope Francis asks us this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta đừng nghĩ rằng ma quỷ là huyền thoại, là sự tượng trưng, là biểu tượng, một hình ảnh hay một ý tưởng. Sai lầm này khiến chúng ta thiếu cảnh giác, buông lỏng bản thân và trở nên dễ sa ngã. (ĐGH Phanxicô)

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó, phần lớn truyền thông trình bày cho chúng ta là sự tầm thường hóa sự hiện hữu của ma quỷ. Nếu chúng ta không cảnh giác với điều này, chúng ta dễ sa ngã phạm tội. Trong cuộc chiến này, cầu nguyện là vũ khí tối thượng nhất. Sống cầu nguyện là kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Con xin dâng lên Chúa mọi khoảnh khắc trong ngày hôm nay, để xin ơn khôn ngoan và thông hiểu hầu phân định được giữa thiện và ác.

WITH JESUS DURING A DAY

“Let us not think that [the devil] is a myth, a representation, a symbol, a picture or an idea. This mistake leads us to diminish vigilance, neglect ourselves and become more exposed. ”(Pope Francis) We live in a world where much of what the media presents us is a trivialization of the existence of the devil. If we are not vigilant in this way, we are more susceptible to sin. In this fight, prayer is our most effective weapon. To live in prayer is to be united with Christ. I offer to God every moment of the day, asking for the gifts of wisdom and intelligence to discern between good and evil.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại một chút vào cuối ngày hôm nay. Tập trung vào hơi thở, bằng trí tưởng tượng của mình, con nhớ lại những gì con đã làm trong ngày. Con biết ơn vì những điều con có như cơm ăn, áo mặc, các vật dụng trong ngôi nhà của con. Con biết ơn vì điều gì nhất? Có điều gì đã không giúp ích cho con, làm con xao lãng hay lấy đi sự tự do của con? Con dâng tất cả lên cho Chúa, xin Chúa hướng dẫn con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of this day. I focus on my breathing. I remember the day, following with my imagination the things I had to work with today. I am grateful for the things I possess, the clothes, food, and materials of the house. What am I most grateful for? Are there things that don’t help me, distract me or take away freedom? I lift everything up to God and ask for his guidance. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Ban loan báo Tin mừng giáo phận cùng nhau bàn bạc, cho một khởi đầu mới

Vào những ngày cuối tháng Tư, ban loan báo Tin Mừng giáo phận triệu tập …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.