Tông Đồ Cầu Nguyện, 3.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày mới lại đến, một tuần mới lại đến. Tất cả những điều này đều là dịp mà Cha đến với con, để con nhận lấy Thần Khí của Cha. Khi đối mặt với những tình huống đau khổ mà con không thể nào thấu hiểu hay chấp nhận được, con cầu xin Cha hãy ở cùng con. Con biết rằng con sẽ tìm thấy bình an khi có Cha hiện diện. Lạy Cha, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for this new day, for this new week. All of these are opportunities for Christ to come to me, to receive his Spirit. In the face of situations of suffering that I do not understand and have difficulty accepting, I ask the Lord not to stay with me. I know that in your presence I will find peace. I offer my day for the Pope’s intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tin rằng Thiên Chúa có thể biến đổi mọi thứ, vì với Ngài không có gì là không thể. Cho dù con đang phải trải qua một nỗi đau khổ lớn lao, cầu nguyện không ngừng nghỉ và rèn luyện đức tin của mình, nhưng con biết rằng Chúa có thể xuất hiện và giúp đỡ con vượt qua những thử thách ở phía trước. Bởi vì Ngài là đá tảng và thành lũy của đời con. Con tin rằng, trong mọi việc xảy ra hôm nay, luôn có lý do để con cảm thấy biết ơn Chúa, và luôn có những lời dạy dỗ từ Ngài. Lạy Chúa, khi được ở cùng Ngài, con cảm thấy được gia tăng sức mạnh để tiếp tục ước mơ và những dự định của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

I believe that God can transform everything because for him nothing is impossible. Even though I am going through a great tribulation, through constant prayer and the exercise of my faith, I know that he can intervene and help me overcome all the challenges that lie ahead. Because he is my protection and my rock, I can trust that in every situation of my day there will always be reasons to be thankful and teachings to welcome. With him I feel empowered to continue with my dreams and projects.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin khép đôi mắt lại, hít thở thật sâu. Lúc này đây con cảm thấy như thế nào? Lạy Chúa, xin Ngài tỏ bày cho con những điều xảy ra ngày hôm nay. Những giây phút nào để lại ấn tượng trong con? Con xin dừng lại đôi phút để suy ngẫm và cảm tạ Chúa. Ngày mai, xin cho con bắt đầu ngày mới bằng việc nhớ lại tình yêu mà con nhận được, để mang theo trao tặng cho mọi người.Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.