Ngày gặp gỡ thứ hai của khóa thường huấn linh mục Giáo Tỉnh Hà Nội đợt II năm 2022

Bước sang ngày thứ hai của khóa thường huấn linh mục đợt II, ngày 16.09.2022. Sau thánh lễ đồng tế, do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Gp Lạng Sơn chủ tế, chương trình thường huấn đã bắt đầu những đề tài:

Đề tài Mục vụ Hôn Phối, do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục giám quản Gp Hà Tĩnh trình bày. Đề tài hướng đến việc Giải quyết các khó khăn về thủ tục Hôn phối liên quan đến di dân, cư sở, hôn nhân hỗn hợp, tha ngăn trở khác đạo, đặc ân Thánh Phaolô, việc học giáo lý.

Kế đến là đề tài Phụng vụ Thánh Lễ, do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Gp Vinh trình bày. Ngài nhắc lại về những quy định về Bổng lễSắc lệnh Mos Lugiter của Bộ Giáo sĩ về việc gộp lễ. Đồng thời ngài cũng giới thiệu Tông thư Desiderio Desideravi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc đào tạo Phụng vụ gửi toàn thể dân Chúa.

Cuối cùng là đề tài Linh mục và việc sử dụng tiền bạc, do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. trình bày. Đề tài được ngài trình bày nhẹ nhàng qua những câu chuyện ngắn đơn sơ, nhưng truyền tải những kinh nghiệm quý báu đầy ý nghĩa sâu sắc trong việc sử dụng tiền của trong đời sống của các linh mục.
Ban truyền thông Giáo phận xin gửi đến tất cả mọi người những hình ảnh liên quan đến ngày thứ hai của khóa thường huấn linh mục Giáo tỉnh Hà Nội đợt 2 năm 2022. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý Cha và cho những ngày thường huấn này mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.

XEM HÌNH ẢNH ĐẦY ĐỦ Ở ĐÂY

Phaolô Tuấn Thành, S.J. – Phêrô Diệm
Nguồn: Giáo phận Thanh Hóa

Tin liên quan