Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXXII mùa thường niên năm C

SỐNG ĐỜI ĐỜI SỐNG TUYỆT VỜI

Con người chết rồi sẽ ra sao? Ai cũng thấy đời sống con người khác hẳn con vật. Thế nên, hầu hết mọi người đều có linh cảm: chết không phải là hết, mà là “Sinh kí tử quy”. Và Lời Chúa tuần này khẳng định: Con người chết rồi sẽ sống lại, nên hãy sống theo Lời Chúa dạy.

  1. Sống lại đời đời.Một số người chủ trương không có sự sống lại, đã đặt ra chuyện để chất vấn Chúa Giêsu: Một bà cứ lấy ông nào là ông ấy chết, nên đã lấy tới 7 đời chồng. Nếu ngày sau sống lại thì bà sẽ ở với ông chồng nào? Chả lẽ lại ở chung với cả 7 ông thì chịu sao nổi, các ông sẽ đánh nhau suốt ngày! Cách đặt vấn đề này cũng phản ánh quan niệm Dương sao Âm vậy, đời sau như đời này nối dài. Nên có người chôn theo cả chai rượu cho cụ xuống cõi âm nhậu! Nhưng Chúa không nghĩ như thế, Chúa khẳng định: con người sẽ sống lại, nhưng sự sống đời sau khác hẳn đời này, người ta nên như các thiên thần. Thiên đàng khác hẳn trần gian.
  2. Hãy sống tuyệt vời.Niềm tin vào sự sống lại không phải để con người quên đi hiện tại, mơ mộng đời sau xa xôi, nhưng là để con người sống ngay đời này một cách tuyệt vời hơn, cao đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Thánh Phaolô căn dặn trong Bài Đọc 2: Anh em hãy nói và làm tất cả những gì tốt lành. Bài Đọc 1 kể chuyện 7 anh em cùng một nhà vì niềm tin vào sự sống lại nên đã thà chết chẳng thà phạm tội, nhất quyết vâng lời Chúa là Vua vũ trụ hơn là vâng lời vua quan trần gian.

Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, làm cho linh cảm sự sống đời sau trở thành niềm xác tín vững chắc. Nên chúng ta hãy sống, hãy bước đi trong đời này theo hướng dẫn về sự sống đời đời với Chúa. Đó là lối sống hiệp thông với Chúa và với nhau trong mối liên hệ chan chứa tin yêu. Amen.

Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường