78 em nghĩa sĩ Chính Toà nhận ơn bình an của Thánh Thần

Vào lúc 19h30’, ngày 27/8/2022, Đức cha Phó Giuse Đỗ Quang Khang đã ban bí tích Thêm Sức cho 78 em thiếu nhi tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh. Tham dự Thánh lễ có quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã quảng diễn về ơn mà chính các em thiếu nhi và Đức cha được lãnh nhận khi cử hành bí tích Thêm Sức. Đó là ơn bình an. “Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha.” Vì thế, các em được mời gọi làm những việc cụ thể để mang bình an đến cho mọi người.

Sau bài giảng, Đức cha Phó Giuse đã xức dầu để ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần cho các em, đánh dấu sự trưởng thành trong đời sống đức tin. Nhờ bí tích Thêm Sức, chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi các em lĩnh thụ nên giống Chúa Kitô hơn, biết sống chu toàn luật Chúa và Hội Thánh. Từ đây, các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành, dám sống và làm chứng cho niềm tin của mình.

Được biết, 78 em hôm nay lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần có 50 em thuộc nhà xứ Chính Tòa, 25 thuộc giáo họ Thị Đáp Cầu và 3 em thuộc giáo họ Thanh Sơn.

Hy vọng rằng, sức mạnh ơn thiêng của Chúa Thánh Thần mà các em được lãnh nhận, luôn nâng đỡ và đồng hành cùng các em trong đời sống đức tin mỗi ngày, qua đó các em trở nên những sứ giả Tin Mừng, chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời của các em hôm nay.

Đức Nhung