Chúa nhật 11 Thường niên

Bài đọc 1                                                                               Xh 19, 2-6a

Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế.

Trích sách Xuất hành.

Hồi đó, con cái ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.

Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: 4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca                                                                               Tv 99, 1-2.3.5

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

  • Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

  • Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

  • Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Bài đọc 2                                                                                Rm 5, 6-11

Chúng ta đã được hòa giải nhờ cái chết của Người Con,
hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy.

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma.

6 Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 9 Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 11 Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                                     Mc 1, 15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                                                                     Mt 9,36-10,8

Sau khi gọi mười hai môn đệ,
Đức Giê-su đã sai các ông đi truyền giáo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

9.36 Một hôm, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

10.1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Các tông đồ được Ðức Giêsu tuyển chọn để gặt trên cánh đồng lúa của Người. Nhiệm vụ truyền giáo cần thiết và cấp bách, vì biết bao người anh em còn chưa nhận biết Thiên Chúa là Cha, chưa tin tưởng vào tình yêu vô biên và tận hưởng sự êm ái hạnh phúc ở trong nhà Cha.

Cầu nguyện: Lạy Cha, ngày nay Cha cũng không ngừng mời gọi chúng con là thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo của Cha. Xin cho chúng nhận biết nhiệm vụ cao cả của mỗi người tín hữu chúng con. Ðể chúng con mau mắn lên đường bằng lời cầu nguyện, bằng lời rao giảng, bằng đời sống chưng nhân… để danh Cha được vinh sáng. Xin Ðức Kitô Con Cha cầu bầu cho chúng con. Amen.