Chúa nhật 14 Thường niên

Bài đọc 1                                                                                Dcr 9, 9-10

Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa.

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.

9 Đức Chúa phán như sau: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. 10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy, và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca                                                  Tv 144, 1-2.8-9.10-11.13cd-14

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

  • Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa, và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

  • Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

  • Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

  • Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Bài đọc 2                                                                           Rm 8, 9.11-13

Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi
của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma.

9 Thưa anh em, anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. 11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làmcho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                              x. Mt 11, 25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                                                                            Mt 11, 25-30

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Ðức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Ðối với xã hội họ chẳng là gì, chẳng có quyền gì, nhưng đã được Ðức Giêsu yêu thương và dạy cho biết về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.

Ghi nhớ : “Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”.