Chúa nhật 16 Thường niên

Bài đọc 1                                                                         Kn 12,13.16-19

Người có tội được Chúa ban ơn sám hối.

Trích sách Khôn ngoan.

13 Lạy Thiên Chúa,

Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác

để Ngài phải chứng tỏ

rằng các phán quyết của Ngài không bất công.

Chính do sức mạnh của Chúa

mà Chúa hành động công minh,

và vì Chúa làm bá chủ vạn vật,

nên Chúa nương tay với muôn loài.

Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng,

thì Ngài tỏ sức mạnh;

còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội.

Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.

Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,

nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.

Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng:

người công chính phải có lòng nhân ái.

Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca                                                                 Tv 85,5-6.9-10.15-16a

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

  • Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

  • Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng, sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

  • Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con.

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

 

Bài đọc 2                                                                              Rm 8, 26-27

Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta,
bằng những tiếng rên siết khôn tả.

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma.

26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng x. Mt 11, 25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng                                                                           Mt 13, 24-43

Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

24 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” 28 Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

Đó là lời Chúa.

Hoặc bài đọc ngắn                                                             Mt 13, 24-30

Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

24 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” 28 Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Đó là lời Chúa.

 

LÚA LÙNG LẪN LỘN (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Hằng ngày chúng ta thấy đầy dẫy sự dữ đang xảy ra trong đời. Vậy Chúa có là tác giả của sự dữ? Sao Chúa không thẳng tay loại ngay những người ác độc đi cho đời đỡ khổ? Dụ ngôn Nước Trời như lúa lẫn cỏ lùng tuần này soi sáng cho chúng ta câu trả lời.

  1. Lúa lùng lẫn lộn. Chúa như người gieo lúa tốt, gieo những hạt giống yêu thương tốt lành vào mảnh vườn thế giới này. Chúa là tình yêu nên không bao giờ gieo sự dữ khiến con người đau khổ. Vậy ai gieo sự dữ? Thưa, quỷ dữ như kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Từ đó, mảnh vườn cuộc đời này lẫn lộn lành dữ, thiện ác, ánh sáng và bóng tối đan xen.
  2. Lúa lớn lùng lụi. Nếu kẻ thù gieo sự dữ thì sao Chúa không trừng phạt, loại bỏ ngay những kẻ ác độc để đời đẹp hơn? Nếu làm vậy thì Chúa giống tên đao phủ mất rồi. Chúa nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương nên Chúa luôn chờ đợi người lầm lỗi sám hối làm lại cuộc đời. Trong tự nhiên, thì cỏ mãi là cỏ, không bao giờ cỏ trở thành lúa. Nhưng trong ơn Chúa, thì tội nhân lại có thể biến đổi thành thánh nhân.

Trong mảnh ruộng dễ phân biệt rõ ràng đây là lúa, kia là cỏ. Nhưng trong mảnh vườn cuộc đời lại khó khẳng định ai 100% là lúa tốt, ai 100% là cỏ lùng. Bởi vì, thực tế chẳng ai hoàn toàn thánh thiện như thiên thần, và cũng chẳng ai hoàn toàn ác độc như quỷ dữ. Mà mảnh đất tâm hồn mỗi người đều có lúa lẫn cỏ, thiện và ác. Thế nên, Chúa mà thẳng tay diệt trừ tội nhân thì còn ai sống nổi! Chúa luôn thương tội nhân, Chúa chỉ ghét tội lỗi. Thế nên, mỗi người mỗi ngày hãy bớt đi cỏ lùng lấm lem lầm lỗi và tăng trưởng lúa lành lợi lộc, để cuộc đời lung linh lấp lánh. Amen.