CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

BÀI ÐỌC I: Is 11, 1-10

“Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

 

ÐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người (c. 7).

Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Xướng: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

Xướng: Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.

Xướng: Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.

 

BÀI ÐỌC II: Rm 15, 4-9

“Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại”.

Ðó là lời Chúa.

 

Tin mừng: Mt 3, 1-12

1 Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: 2 “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

3 Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

4 Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng.

5 Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, 6 thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

7 Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi.

8 Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối.

9 Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham.

10 Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.

11 Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.

12 Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.

 

Suy niệm: SÁM HỐI MỞ LỐI HIỆP THÔNG (Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Hội Thánh đang mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Chúa và với nhau. Lời Chúa tuần này chỉ ra phương thế sống hiệp thông bằng cách sám hối nhận tội, mở lối sửa đường và sinh hoa trái yêu thương.

  1. Nhận tội lỗi.Khi Gioan kêu gọi sám hối thì người ta đã kéo đến thú tội. Phận người yếu đuối, ai cũng có tội. Tội lỗi cắt đứt sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Thế nên nhận tội là bước đầu mở lối nối lại hiệp thông. Điều nguy hiểm của thế giới ngày nay là người ta phạm tội mà lại cho rằng mình không có tội, thậm chí có khi phạm tội lại tưởng mình đang làm điều đúng.
  2. Sửa đường lối.Sám hối không chỉ dừng lại ở chuyện nhận tội, hối hận về tội mình đã phạm, mà còn phải sửa lối sống. Các con đường là để kết nối nhưng nhiều khi bị tắc đường, kẹt xe, nghẽn mạng, cần phải dọn dẹp khai thông. Sự kết nối giữa con người với Thiên Chúa và với nhau nhiều khi cũng bị kẹt, bị tắc, bị nghẽn, cần phải sửa lối sống dọn đường đời để khai thông và hiệp thông sống tin yêu.
  3. Sinh hoa quả.Sám hối là nhận tội và sửa lỗi vẫn chưa đủ, cần phải thực thi bước cuối là sinh hoa quả. Cái cây dù không có gai gây hại, nhưng không sinh quả tốt cũng bị chặt đi, cây lúa không sinh bông hạt mà chỉ có thóc lép cũng bị bỏ vào lửa đốt đi. Thế nên, sống mà không làm hại ai vẫn chưa tốt, làm người cần phải làm phúc, làm lành, làm những điều tốt đẹp đem niềm vui hạnh phúc cho nhau.

Mùa Vọng mong Chúa đến. Thực sự Chúa đã đến đem bình an và cứu độ con người. Thế nhưng, nhân loại hôm nay đang khép lòng mình lại, muốn gạt Chúa ra ngoài, không còn tin Chúa nữa. Như thế thì làm sao lòng người có an hòa thực sự. Lòng người không an hòa, xã hội không yên bình. Thế nên, hãy sám hối mở lối hiệp thông đón Chúa và đón nhận nhau trong Mùa Vọng này. Amen.