Chúa nhật 4 Thường niên năm A

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Bài đọc 1     Xp 2,3;3,12-13
Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ.
Trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a.
2.3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường, thì may ra anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa.
3.12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. 13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại, sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi, mà không còn bị ai làm cho khiếp
sợ.
Ðó là lời Chúa.


Ðáp ca Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10
Đ.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
1) Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng
những người công chính.
Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương
quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.


Bài đọc 2 1 Cr 1, 26-31
Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn.
Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém,
thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh;
28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.


Tung hô Tin Mừng Mt 5, 12a
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần
thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao
. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 5, 1-12a
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

1 Một hôm thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
Ðó là lời Chúa.

 

Bài giảng của Đức Hồng Y Phaolô Giuse

Bài Phúc âm hôm nay Đức Giêsu nói: “Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần – Phúc cho những ai khóc lóc – Phúc cho những ai bị bách hại …”

Nghe Chúa nói như vậy, hoặc có người nghĩ rằng: phải chăng đó là liều thuốc an thần Chúa đem ra quảng cáo để ru ngủ những người nghèo khó, đau buồn, làm cho họ nhụt chí phấn đấu để nâng cao đời sống. Ai nghĩ như vậy là hoàn toàn sai ý Chúa. Ngài luôn muốn cho con người được ấm no hạnh phúc. Kinh Thánh cho ta biết: Thiên Chúa dựng nên ông Adam bà Eva, đặt nguyên tổ ta trong vườn Địa đàng tràn đầy hạnh phúc. Chúa cũng cho con người được làm chủ cá biển, chim trời và mọi loài muông thú. Rừng biển núi sông, lòng đất là những kho báu vô tận, con người tha hồ khai thác và làm giầu, Chúa có cấm đâu .

Tiếc rằng, con người đã phạm tội, tội lỗi sinh ra ích kỷ và tham vọng. Ai được ít muốn được nhiều, ai được nhiều muốn được nhiều hơn, ai được nhiều hơn muốn vơ tất cả. Thay vì nhường cơm sẻ áo cho nhau, thì lại bóc lột làm hại nhau, như vậy thì của cải vật chất có tăng lên vô tận thì vẫn còn cảnh nghèo khó ở trần gian, người ăn không hết, người lần chẳng ra. Công đồng Va-ti-ca-nô II trong Hiến chế “Vui mừng và hy vọng” số 4, viết như sau: “Chưa bao giờ nhân loại dồi dào của cải khả năng và tiềm lực kinh tế như ngày nay, thế mà tới nay một phần lớn nhân loại đang bị giầy vò vì đói ăn và thiếu thốn, bao nhiêu người đang chịu cảnh mù chữ ..” .

Khi tuyên bố “Phúc cho ai khó nghèo”- “Phúc cho ai khóc lóc’’- “Phúc cho ai chịu bách hại’’, Đức Giêsu không chủ trương bảo rằng các con cứ chịu cảnh nghèo khó đi để lấy phúc. Chúa không chủ trương như vậy, Ngài chỉ căn cứ vào thực tế để đem lại một giải pháp cụ thể cho vấn đề nghèo khó đã có – đang có và còn tồn tại mãi, bao lâu con người còn ích kỷ và tham vọng.

Giải pháp đó là gì?

Thưa là dạy cho ta một tinh thần có sức biến nghèo khổ thành phương tiện thánh hóa bản thân và chiếm hữu Nước Trời là hạnh phúc thật. Thiếu tinh thần đó thì giầu cũng khổ mà nghèo cũng khổ: giầu thì khổ vì tham vọng, mà nghèo thì khổ vì bất mãn. Bởi thế, Chúa không nói: Phúc cho ai nghèo khó…nhưng Ngài nói phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần. Như vậy, không phải hết mọi người nghèo đều có phúc. Kinh nghiệm cho thấy, biết bao người nghèo xác xơ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà có phúc đâu ! Tại sao ? – Vì họ thiếu tinh thần nghèo khó, họ chịu cảnh nghèo nàn một cách bực bội, xác nghèo tiền của, nhưng lòng giầu tham vọng, sẵn sàng làm mọi cái để được của kể cả trộm cắp, gian lận và bất công. Như vậy thì có nghèo đến đâu cũng không có phúc .

Muốn cho cảnh nghèo khổ trở nên hạnh phúc thì phải có tinh thần, cái tinh thần này rất quan trọng như linh hồn trong thân xác, làm cho xác sống động. Có tinh thần, người ta sẽ chịu khổ một cách nhẫn nại không kêu ca phàn nàn, không làm điều bất lương, bất chính để được tiền của. Hơn nữa, người ta còn lợi dụng nghèo khổ để đền tội lập công, thánh hóa bản thân và chiếm hữu Nước Trời, như lời Chúa phán: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ”.

Như vậy, hai người nghèo khó như nhau, một người có tinh thần và một người không, thì số phận khác hẳn nhau. Thiếu tinh thần là cái nghèo vô ích khốn khổ, có tinh thần là cái nghèo an vui hữu ích làm cho ta nên giống Đức Kitô, Đấng giầu có vô biên, nhưng đã trở nên nghèo khó vì ta.

Tới đây, chúng ta hiểu rõ lời Đức K tô phán: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”.

Chúa không muốn cho ta sống nghèo, nhưng vì hoàn cảnh khách quan không thắng nổi như thiên tai, hạn hán, bệnh tật…mà ta phải chịu cảnh nghèo thì phải tạo cho mình một tinh thần như Chúa truyền dạy trong Phúc âm, nhất là phải siêng năng cầu nguyện, đặc biệt mỗi khi lần hạt Mân côi, Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng thanh bần. Như vậy, Lời Chúa sẽ đem lại cho ta nguồn an ủi cậy trông biết bao !

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Mở đầu bài giảng trên núi, Ðức Giêsu tuyên bố những điều kỳ lạ. Những điều người đời cho là mối hại thì Ngài lại bảo là mối phúc. Nghèo khó, ưu phiền, bị bách hại… Những điều người đời trốn tránh thì Ðức Giêsu lại ca tụng. Ðức Giêsu loan báo một số điều mà người đời khó chấp nhận. Phải chăng Ðức Giêsu chủ trương phản tiến bộ? Phải chăng giáo thuyết của Ðức Giêsu đề cao thụ động, an phận? Chúng ta hãy xin Thánh Thần của Ðức Giêsu giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của sứ điệp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến soi sáng cho chúng con hiểu được giáo huấn của Ðức Giêsu trong đoạn Tin Mừng này. Ðức Giêsu, Ngài là Thiên Chúa với tất cả uy quyền tuyệt đối. Tại sao Ngài lại trở nên nghèo hèn như chúng con? Ðức Giêsu suốt một đời chỉ biết dạy dỗ, giúp đỡ những người đau khổ, bệnh tật. Ngài có tội gì mà tại sao bị kết án tử hình?

Nhưng chính nhờ cái chết của Ðức Giêsu mà chúng con được ơn cứu độ. Vâng, lạy Chúa, giờ đây chúng con hiểu được phần nào ý nghĩa của cái nghèo, cái khổ. Nghèo khổ tự nó không phải là mối phúc, nhưng nếu là dấu chứng của một tình yêu vị tha, thì nó sáng chói và trở nên vô giá. Lạy Ðức Giêsu, xin hãy dạy con biết yêu như Chúa yêu. Amen.

Ghi nhớ: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.