Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 4,32-35

Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. 34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.

 

Đáp ca: Tv 117,2-4.16ab và 17-18.22-24 (Đ. c.1) 

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.3Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.4Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

16abTay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao.17Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.18Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

22Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.23Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.24Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Bài đọc 2: 1 Ga 5,1-6

Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

1Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,
kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
Và ai yêu mến Đấng sinh thành,
thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.
2Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
mình yêu thương con cái Thiên Chúa :
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa
và thi hành các điều răn của Người.

3Quả thật, yêu mến Thiên Chúa
là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,
4vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.
Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,
đó là lòng tin của chúng ta.

5Ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?
6Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.

Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 20,29

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Ga 20,19-31

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Bình An Cho Anh Em (Lm. Tôma Maria Đào Huy Phong)

Đức Giêsu thấu hiểu tâm trạng của các môn đệ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết là rất sợ sệt, nhút nhát, thiếu niềm tin, nên Ngài đã hiện diện giữa các ông và trấn an ngay: “Bình an cho anh em”.

Có Bình an của Chúa, các Tông đồ hoàn toàn đổi mới, ngờ vực trở nên vững tin, nhút nhát nên người can đảm, sống cửa đóng then cài, nay đi rao giảng Đức Giêsu chết bị chôn trong mồ đã sống lại hiển vinh, mà không sợ chết.

Là Kitô hữu ta có sứ mạng rao giảng và chứng nhân, nên cũng rất cần bình an, không có bình an ta sẽ bị xáo trộn, đau khổ trong dòng xoáy của cuộc đời, những lo lắng về sức khỏe, tiền bạc, những vấn đề nan giải cần giải quyết. ta hãy trao phó tất cả cho Chúa, để được sự bình an của Ngài. Được như thế, ta mới trở nên người tông đồ rao giảng và làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống xô bồ, hưởng thụ hôm nay.

Lạy Chúa, con xin trao phó cuộc đời con trong tay Chúa. Xin cất hết những lo âu, nghi ngờ, sợ hãi, hoặc bất an xa khỏi cuộc sống con, và ban cho con sự bình an của Chúa. Amen.

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LÒNG CHÚNG CON (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra ban ơn bình an cho các môn đệ, thì Chúa cũng mở lòng thương xót, và ban các ơn tha thứ, tin tưởng, truyền giáo đầy lòng các ông.

  1. Mở lòng thương xót.Việc đầu tiên Chúa phục sinh hiện ra làm cho các môn đệ là cho các ông “xem tay và cạnh sườn Ngài.” Tay và cạnh sườn Chúa có gì đặc biệt? Đó là đôi tay mang thương tích tình yêu mở rộng trên thánh giá, ôm ấp cả nhân loại. Đó là cạnh sườn bị đâm thâu để trái tim mở rộng lòng Chúa thương xót, lúc lắc những nhịp đập yêu thương.
  2. Rộng lòng tha thứ.Chúa phục sinh gặp lại các môn đệ là những người đã chối Chúa, bỏ rơi Chúa, nhưng Ngài đã không hạch tội các môn đệ, không trả thù cho hả lòng hả dạ, mà Chúa đã rộng lòng tha thứ. Lòng Chúa thương xót tha thứ luôn lớn hơn tội lỗi. Chúa cũng trao ban quyền tha tội để các môn đệ biết rộng lòng tha thứ cho nhau.
  3. Vững lòng tin tưởng.Chúa Giêsu bảo ông Tôma đừng cứng lòng, mà hãy vững lòng tin tưởng. Và Tôma đã tuyên xưng lòng tin cao cả Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì thế, các ảnh tượng Lòng Chúa Thương Xót thường có câu về lòng tin: “Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa.”
  4. Sẵn lòng ra đi.Khi các môn đệ đang hoang mang lo sợ, co rúm lại, ở trong nhà đóng kín, thì Chúa đến bảo các ông hãy sẵn lòng ra đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Đức tin không phải để giữ kín trong lòng, nhưng các môn đệ phải sẵn lòng ra đi chia sẻ đức tin cho mọi người, mọi nơi, khắp thế giới.

Xin tạ ơn Chúa luôn rộng lòng thương xót chúng con. Xin Chúa cũng uốn lòng chúng con nên giống trái tim yêu thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con được đầy lòng tha thứ, tin tưởng, ra đi loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Amen.