Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên

Bài đọc 1                              Đnl 18,15-20

Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

15 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em ; anh em hãy nghe vị ấy. 16 Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội ; anh em đã nói : ‘Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết.’ 17 Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi : ‘Chúng nói phải. 18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. 19 Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. 20 Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết.’”

Đáp ca                             Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b và 8a)

Đ.Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,2vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Đ.Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

6Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.7aBởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Đ.Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

7bNgày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !8Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,9nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Đ.Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

Bài đọc 2               1 Cr 7,32-35

Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

32 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa : họ tìm cách làm đẹp lòng Người. 33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời : họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, 34 thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời : họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. 35 Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co.

Tung hô Tin Mừng                             Mt 4,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                             Mc 1,21-28

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Suy niệm (Lm. Phanxicô Hoàng Trọng Tưởng)

Một ngày của Đức Giêsu tại Ca-phác-na-um không bình thường như bao người khác. Việc Ngài làm trong đoạn Tin Mừng hôm nay là giảng dạy cho dân chúng và trừ quỷ. Đáng chú ý là tất cả những gì Đức Giêsu làm đều rất uy quyền.
Uy quyền trong lời nói: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư”. Tại sao vậy? Vì các Rabbi Do Thái giảng dạy theo truyền thống và luật Mô-sê, còn Đức Giêsu thì lấy sứ điệp của mình ra để giảng dạy. Ngài dạy trong tư cách là Đấng Mê-si-a.
Uy quyền trong hành động: “Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh”. Đức Giêsu trục xuất quỷ bằng lệnh truyền: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Điều này chứng tỏ Ngài có uy quyền trên ma quỷ.
Mở đầu hoạt động công khai của mình,việc đầu tiên Đức Giêsu làm là thuyết phục dân chúng tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Quyền năng trong lời giảng dạy và trong hoạt động. Và thái độ đầu tiên ta phải có đối với Chúa Giêsu cũng là phải tin tưởng vào quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, đã nhiều lần đức tin của chúng con bị lung lay khi không thấy Chúa lên tiếng, đặc biệt là những lúc chúng con gặp cơn khốn khó. Xin Chúa cho chúng con luôn vững tin và phó thác nơi Ngài để có thể cảm nghiệm được tình thương và quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Để đời đẹp đẽ (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Mọi người bị lôi cuốn và sửng sốt sững sờ trước vẻ đẹp. Ai cũng thích đẹp. Cả Chúa cũng thích đẹp vì Ngài là Đấng Chân Thiện Mỹ mà. Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa Giêsu làm đẹp cho đời bằng cách trừ quỷ thần ô uế. Chúa làm sạch đẹp lòng người.

  1. Sạch đẹp. Để đẹp đẽ cần sạch sẽ. Thế nên, để chuẩn bị đón Tết, người ta ra sức làm đẹp con người, đẹp nhà cửa, đẹp phố phường bằng cách làm sạch: tắm gội giặt giũ, quét dọn vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Sạch làm đẹp lên, còn bẩn làm xấu đi. Dù mặt có đẹp cỡ hoa hậu mà bị nhọ bẩn thì cũng hết đẹp, dù quang cảnh đường phố có đẹp đến mấy mà đầy ô nhiễm khói bụi, rác rưởi thì thôi, hết đẹp rồi. Đẹp đẽ cần sạch sẽ.
  2. Đẹp lòng. Thời nay nhiều người chú trọng làm đẹp. Tuy nhiên người ta thường quan tâm để ý làm đẹp bên ngoài thân thể, còn Chúa lại quan tâm làm đẹp cõi lòng. Chúa đã tẩy sạch lòng người bằng cách trừ quỷ thần ô uế để làm đẹp nhân loại này. Làm đẹp cõi lòng là làm đẹp tận gốc, bởi vì xã hội xấu xí thối nát là do lòng người xấu xa tham nhũng, môi trường ô nhiễm nặng nề là do lòng người ô uế tham lam vô độ. Làm cho lòng người sạch đẹp thì cuộc đời tất nhiên sẽ sạch đẹp. Hãy để Chúa làm đẹp lòng mình, để rồi, trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái làm đẹp lòng nhau. Và cả đại gia đình nhân loại này cùng nhau làm đẹp lòng Chúa.

Ô nhiễm chỉ phá hủy môi trường thế giới, còn ô uế phá hủy tâm hồn nhân loại. Rác rưởi chỉ làm bẩn cuộc đời, còn tội lỗi sẽ biến cuộc đời con người thành rác rưởi! Thế nên, chúng ta cần Chúa trừ quỷ thần ô uế tội lỗi ra khỏi lòng dạ mình. Nhờ đó, chúng ta được Chúa làm đẹp tận gốc, làm đẹp toàn diện cả hồn lẫn xác, đẹp cả người cả nết. Amen.

Sức mạnh và quyền lực (Fr. Denis McBride, CSsR)
Sức mạnh và quyền lực
G.K. Chesterton là một nhà văn hóm hỉnh người Anh dáng người to lớn bệ vệ, người ta thường gặp ông trong các nhà hàng ở London. Chesterton hay nói đùa về thân hình to lớn của mình. Ông nói rằng điều đó mang lại cho ông niềm an ủi khi nhường chỗ trên tàu cho ba phụ nữ. Trong một bữa ăn trưa luận bàn văn thơ của mình, Chesterton giải thích về mối quan hệ giữa sức mạnh và quyền lực. Ông mô tả sự khác biệt : “Nếu bây giờ có một con tê giác bước vào nhà hàng này, không thể phủ nhận rằng nó có sức mạnh khủng khiếp ở đây. Nhưng tôi sẽ là người đầu tiên đứng dậy và bảo chắc với nó rằng nó không có quyền gì cả.”

Sức mạnh mà không có thẩm quyền xem ra luôn nguy hiểm; có quyền mà không có sức mạnh lại trông có vẻ khôi hài. Nếu sức mạnh là khả năng gây ra hoặc ngăn chặn sự thay đổi, ảnh hưởng trên con người và sự kiện, thì điều quan trọng là kẻ cầm quyền sử dụng nó sẽ biện minh cho những việc họ làm. Đối với nhiều người, đặc biệt là những người phải chịu đựng dưới chế độ quân phiệt, quyền lực gắn liền với sức mạnh, đàn áp và bạo lực. Quyền mà đồng nhất với sức mạnh thì sẽ khiến mọi đối tượng của nó thành nạn nhân. Đó là quyền của con tê giác Chesterton.
Người dân phản đối cách chính đáng những thế lực bóc lột, thao túng, bắt ép tuân phục. Nhưng quyền lực không nhất thiết phải mang tính hủy diệt. Chúng ta nhớ Gandhi, Martin Luther King và Tổng Giám mục Romero đã sử dụng sức mạnh bất bạo động để chống lại các hệ thống quyền lực như thế nào. Việc cả ba người bị ám sát không làm giảm đi sức mạnh của họ, thẩm quyền đạo đức của họ. Quyền đó được thực thi vì một dân tộc đang đau khổ, đã khiến sức mạnh bất bạo động phục vụ cho điều chính đáng. Tương tự, thẩm quyền mà cha mẹ áp đặt lên con cái là sức mạnh liên minh với tình yêu, một sức mạnh được sử dụng vì lợi ích của người khác.

Sức mạnh và thẩm quyền của Chúa Giêsu
Khi thánh sử Marcô bắt đầu kể chuyện sứ vụ của Chúa Giêsu, ông cho chúng ta thấy Chúa Giêsu được ban sức mạnh Thánh Thần khi Người chịu phép rửa và vì vậy Ngài hành động với thẩm quyền. Sức mạnh tạo ra thay đổi của Chúa Giêsu có nguồn gốc từ Thiên Chúa; thẩm quyền mà Chúa Giêsu thể hiện, cả trong hành động lẫn lời nói, là thẩm quyền của chính Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, dân chúng có ấn tượng sâu sắc; tự họ nhìn thấy sự khác biệt giữa cách Chúa Giêsu giảng dạy và cách các lãnh đạo tôn giáo thời ấy giảng dạy. Khi Chúa Giêsu giảng dạy, có điều gì đó thực sự đã xảy ra ! Vấn đề không phải là những lời đẹp đẽ trong bầu khí tốt lành nhưng là gây ấn tượng vì người ta có thể thấy sự thay đổi đẹp đẽ mà nó mang lại nơi những người thất vọng, tàn tật và hư mất.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời dạy của Chúa Giêsu được thể hiện bằng hành động. Sứ vụ công khai bước đầu có sự kình địch giữa hai quyền lực siêu nhiên: quyền lực của Thiên Chúa và quyền lực của bóng tối. Chúa Giêsu đang giảng dạy trong hội đường bị gián đoạn bởi tiếng la hét của một người bị quỷ ám chẳng còn quyền gì trên thể xác hay tinh thần của mình. Anh ta bị khống chế; và đương nhiên không chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Khi Chúa Giêsu lên tiếng, Ngài ra lệnh cho quyền lực thống trị cuộc đời anh phải để anh yên. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu khiến người đàn ông được giải thoát. Dân chúng ngạc nhiên ngỡ ngàng trước lời dạy của Chúa Giêsu : “Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.”

Khi Chúa Giêsu giảng dạy, Ngài không chỉ chia sẻ sự khôn ngoan mà còn chia sẻ quyền năng của mình. Hành động của Chúa Giêsu là những lời dạy chính yếu của Ngài. Đó là thẩm quyền độc nhất của Ngài. Ngài sử dụng sức mạnh của mình để giải phóng người ta khỏi thế lực tà ác đang thống trị cuộc sống của họ. Và khi những người khác nhìn thấy những gì Ngài làm cùng với lời dạy, họ bắt đầu tự hỏi Chúa Giêsu thực sự là ai.

Quyền năng giải phóng
Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu chừng như thành công, nhận được sự tán thành. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng vỗ tay. Nhưng sau này, như chúng ta biết, mọi chuyện sẽ thay đổi và sự hồ hởi sẽ lắng xuống. Khi người ta muốn trốn tránh lời giảng dạy và phớt lờ giá trị của Ngài, họ mất tập trung và chuyển qua nhìn vào lý lịch, địa chỉ, gia đình và những người ủng hộ Ngài. Thính giả sẽ vận dụng một loạt các cơ chế phòng vệ thông thường để bảo vệ họ khỏi sự hiểu biết sâu sắc của Chúa Giêsu. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về quyền lực của Ngài, chỉ trích các giá trị, tố cáo lòng chạnh thương phạm luật của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dường như ý thức rằng con đường từ tán thành đến đóng đinh bạo lực thì ngắn, và Ngài không được miễn đối mặt với sự loại bỏ mà tất cả các tiên tri trước Ngài đã phải đối mặt.

Điều quan trọng là Chúa Giêsu vẫn quyết sử dụng quyền năng của mình để thực hiện những điều Ngài cho là tốt. Ngài tiếp tục dùng quyền năng giải phóng những ai bị trói buộc và đối đầu với những kẻ đặt ách nặng nề lên kẻ yếu. Vỗ tay hoặc không tán thành, bất kể ý kiến ý cò, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đấu tranh. Nếu Ngài nhận được quyền lực từ nơi khác không phải là Thiên Chúa, Ngài sẽ tìm kiếm sự chấp thuận và hỗ trợ ở nơi khác. Nhưng Ngài chịu trách nhiệm trước Chúa Cha, Đấng ban cho Ngài mọi sức mạnh và quyền năng. Lúc phấn khởi hồ hởi này đây, tất cả các nhà chức trách tôn giáo hy vọng rằng ông Giêsu này nhận sức mạnh từ Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng thì chỉ mình Ngài đơn độc biết thế thôi.

Nguyễn Minh Đức CSsR (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ