Chúa Nhật Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1

Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em -có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt- Ông nói : 16 “Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đa-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su. 17 Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. 20a Thật thế, trong sách Thánh vịnh có chép rằng : 20c ‘Ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó’.

21 “Vậy phải làm thế này : có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, 22 kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.”

23 Họ đề cử hai người : ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. 24 Họ cầu nguyện rằng : “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người ; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai 25 để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” 26 Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a : ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.

Đáp ca

Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.

1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.

11Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.12Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.

19Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
quyền đế vương bá chủ muôn loài.20abChúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người.

Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.

Bài đọc 2

Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

11Anh em thân mến,
nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta,
chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
12Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.
Nếu chúng ta yêu thương nhau,
thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

13Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng
chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta :
đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.
14Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng
và làm chứng rằng : Chúa Cha đã sai Con của Người đến
làm Đấng cứu độ thế gian.

15Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,
thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy
và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16Còn chúng ta, chúng ta đã biết
tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,
và đã tin vào tình yêu đó.

Thiên Chúa là tình yêu :
ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Suy niệm: (Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp)

Trang Tin Mừng thuật lại biến cố về trời của Chúa Giêsu. Trước khi về trời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lời nhắn nhủ ấy cũng là lời mà Chúa Giêsu muốn gửi đến từng người chúng ta trong thời đại này. Người muốn chúng ta cũng “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúng ta đã được đón nhận ơn cứu độ khi đón nhận Tin mừng của Chúa thì đến lượt của mình chúng ta cũng có bổn phận loan truyền Tin Mừng của Chúa để người khác cũng được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta loan truyền Tin Mừng cứu độ với sự hiện diện của Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, để trở nên khí cụ sắc bén trong tay Thiên Chúa.

Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin cho chúng con ngày càng nếm cảm được Tin Mừng cứu độ mà Chúa đã trao ban đồng thời xin cũng ban cho chúng con lòng hăng say thực thi lời kêu gọi của Chúa là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Amen.

CHÚA LÊN TRỜI ĐỜI CAO RỘNG (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Chúa lên trời không phải diễn tả chiều cao của không gian vật lý cho bằng chiều cao của tinh thần và vinh quang Thiên Chúa. Đồng thời, khi lên cao cũng giúp cho tầm nhìn và tâm hồn mở rộng.

  1. CAO. Ngày nay, con người muốn nhiều thứ cao: Thân hình to cao, học hành điểm cao, đi làm lương cao, thể thao thành tích cao, xây nhà cao tầng, làm đường cao tốc, hàng hóa, cuộc sống chất lượng cao. Đó là những thứ cao vật chất, đồng thời, con người cũng rất cần những thứ cao tinh thần của đời sống cao cả, cao đẹp, cao quý, cao thượng. Chúa lên trời đem tới cho con người những suy tư, tầm nhìn và khát vọng vượt khỏi chân trời nơi đất thấp để vươn tới tận trời cao.
  2. RỘNG. Con người cũng thích nhiều thứ rộng: nhà rộng, xe rộng, đất rộng, đường rộng. Đó là những thứ rộng vật chất, nhưng còn rất cần những thứ rộng tinh thần như tấm lòng quảng đại rộng rãi, tâm hồn tầm nhìn mở rộng. Sống mở rộng là vượt qua khỏi bản thân mình, nhóm mình, cộng đồng mình để đến với người khác, nhóm khác, cộng đồng khác. Trước khi về trời, Chúa đã truyền cho các môn đệ: “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”Đó là một lệnh truyền mở rộng. Đạo Chúa không chỉ giới hạn ở 1 quốc gia, 1 dân tộc, mà Đạo Chúa được mở rộng cho toàn thế giới. Môn đệ Chúa không chỉ dành riêng cho một ít người được ưu tiên tuyển chọn, mà được mở rộng cho toàn thiên hạ.

Phải chăm chỉ học hỏi nhiều mới mở rộng tầm nhìn, phải nỗ lực cố gắng nhiều mới có thể vươn lên những đỉnh cao trong đời. Cũng vậy, chúng ta cũng cần đức tin mạnh mẽ, lòng mến thiết tha, và nỗ lực dấn thân theo Chúa để có thể vươn lên trời cao rộng. Amen. 

 Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu đã trao cho các môn đệ nhiệm vụ trọng đại: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”

Trước khi xa nhau, người ta thường trao tặng nhau những lời nói, nhưng kỷ niệm thân thương và quý trọng nhất. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng được lãnh nhận từ Cha, giờ đây trước khi về cùng Cha. Ðức Giêsu lại trao gởi nơi những môn đệ thân tín để tiếp nối sứ vụ của Ngài: đem tình yêu đem sự sống đến cho mọi loài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là những Kitô hữu, là những môn đệ của Ngài nhưng có bao giờ chúng con ý thức được nhiệm vụ Chúa trao cho chúng con là cần kíp đâu ? Cuộc sống của chúng con cứ xoay quanh: cơm – áo – bạc- tiền. Còn việc rao giảng Tin Mừng, con tưởng là nhiệm vụ của hàng Giám Mục và các Tu Sĩ. Xin cho chúng con ý thức lại cuộc sống và việc làm của chúng con, là những phương cách hữu hiệu nhất đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Ước gì mỗi ngày cuộc sống của chúng con là chứng từ sống động nhất đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Amen.

Ghi nhớ:“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Suy niệm (ĐGM. Giuse Ngô Quang Kiệt)

Có nhiều người nghĩ thế giới chỉ bó gọn trong trái đất và con người chỉ thuộc về mặt đất. Nhưng không phải thế. Hôm nay, Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng cho niềm hy vọng của ta.

Việc Chúa Giêsu lên trời bảo cho ta biết rằng ngoài trái đất còn có trời. Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu.

Chúa Giêsu về trời là niềm hy vọng cho ta. Mai sau ta cũng sẽ được về trời với Người. Vì chính Người đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.”

Chúa Giêsu đã liên kết ta thành một thân thể với Người. Người là đầu. Chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu thì chi thể cũng sẽ tiến đến đấy.

Chúa Giêsu dạy ta biết rằng ta là con của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Con sẽ được ở trong nhà cha mẹ. Chúng ta sẽ được ở nhà Cha trên trời là tự nhiên.

Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian. Nhiệm vụ đó là loan báo cho mọi người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người. Nhiệm vụ đó là làm chứng về tình yêu thương của Cha đối với mọi người.

Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác nhiệm vụ đó lại cho ta. Ta phải tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người. Đem niềm hy vọng đến cho kiếp người.

Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi. Niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người lên vì từ nay ta hiểu rằng định mệnh loài người không phải như loài súc vật, nhưng ngang hàng với thần linh. Niềm hy vọng đó đó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, không phải bị kết án vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Niềm hy vọng đó cho ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó. Niềm hy vọng đó khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời.