Ngày 12/5: Thánh Nêrêô, Thánh Akilêô – Tử đạo, Lễ nhớ tùy chọn

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

Lễ kính hai thánh tử đạo này, nay được tách khỏi lễ của thánh Pancrace nhằm lập lại truyền thống của Giáo Hội Rôma tôn kính các thánh tử đạo trong các đại thánh đường dành riêng cho mỗi vị.

Thánh Nérée và thánh Achille được tôn sùng tại thánh đường dâng kính các vị ở nghĩa trang Domitille, bên đường Ardeatina. Nơi đây Đức Giáo Hoàng Grégoire Cả đã giảng (bài giảng thứ 38) mà người ta thường đọc trong sách nguyện thời trước. Còn thánh Pancrace được tôn kính tại thánh đường dâng kính ngài, trên đường Aurelia. Chỉ từ thế kỷ XIV Phụng Vụ Giáo triều Rôma mới gộp hai ngày lễ lại một.

Cuộc đời của hai thánh Nérée và Achille vẫn còn mờ mịt đối với các nhà viết sử. Nhưng theo các thủ bản của Đức Giáo Hoàng Damase (+ 384), cả hai vị thánh đều thuộc quân đội Rôma và trở lại với đức tin Kitô giáo. Cuộc tử đạo của các ngài diễn ra dưới thời bách hại của Diocletien (304). Cả hai bị treo lên cột. Người ta tìm thấy một trong hai cột ấy tại nghĩa trang Domitille: trên cột đó họ đọc được tên Achilleus, khắc phía trên một nhân vật đã bị chặt đầu.

Vào thế kỷ XVI, người ta chuyển thánh tích của các ngài từ đại thánh đường trên lộ Ardeatina, được Đức Giáo Hoàng Sirice xây dựng năm 390 – sang thánh đường được Đức Giáo Hoàng Lêô III dâng kính các ngài, nằm ở đầu đường Appia.

2. Thông điệp và tính thời sự

Lời cầu nguyện riêng trong lễ thánh Nérée và thánh Achille, xin các ngài “bênh vực chở che”, đã gợi lại tấm gương “anh dũng tuyên xưng đức tin qua cuộc tử đạo của các ngài”.

Hiển nhiên gương lành của các vị tử đạo tiên khởi đã thúc đẩy các ngài hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin Kitô giáo. Vậy khi chiến đấu như người chiến binh anh dũng của Đức Kitô (bài đọc một: 2 Tm 1,13-14; 2,1-3), các ngài đã không sợ những người giết được thân xác mà không giết được linh hồn (bài Tin Mừng: Mt 10, 21-33). Như thế, các ngài đã hoàn thành trong thân xác mình những gì còn thiếu nơi khổ nạn của Đức Kitô “Vậy, nếu bạn ở trong số các chi thể của Đức Kitô, dù bạn là người nào hay là ai đi nữa … thì bất cứ điều gì bạn chịu do những còn thiếu trong những thống khổ của Đức Kitô ” (thánh Augustinô: Bài đọc – Kinh sách).

Enzo Lodi