Ngày 25 tháng 3 – LỄ TRUYỀN TIN

Bài đọc 1: Is 7,10-14 ; 8,10

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7 10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”

13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en
810nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

 

Đáp ca: Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8acon liền thưa : “Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

11Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

Bài đọc 2: Hr 10,4-10

Sách Thánh đã chép về con : Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

4 Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Tung hô Tin Mừng: Ga 1,14ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người.

Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Nữ tỳ của Chúa (Lm. Tôma Maria Đào Huy Phong)

Đức Maria đã thấy được sự bất tuân do tội Nguyên Tổ là đem đến sự chết, nên khi được ngỏ ý cộng tác vào công trình cứu độ, và khi được sứ thần giải thích, Mẹ đã sẵn sàng thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Sự vâng phục của Mẹ đã bắt đầu kỷ nguyên cứu độ: Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên Mẹ, và Hài Nhi Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, đã hình thành trong lòng Mẹ. Qua sự vâng phục ấy, Mẹ đã sẵn sàng để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời mình. Và cũng nhờ hai tiếng xin vâng này, mà nhân loại được tràn đầy niềm hân hoan. Nếu muốn trở nên người môn đệ đích thực của Chúa trong lòng Giáo Hội, thiết nghĩ con đường khiêm hạ, và vâng phục trong lòng mến của Mẹ Maria, cũng chính là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta.

Lạy Cha, xin Cha hành động nơi con theo Thánh Ý Cha, xin giúp con luôn can đảm “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong lúc gian nan khốn khó. Amen.

 

Bài giảng của Đức Hồng y Phaolô Giuse

Hôm nay là lễ Truyền Tin, chúng ta hợp cùng Giáo Hội kính mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.

Đây là một mầu nhiệm cao cả trong đạo vượt lên trên tầm hiểu biết của trí khôn loài người. Thực thế, một Thiên Chúa cao trọng vô cùng, Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật, mọi sự đều bởi Người dựng nên, một Thiên Chúa thiêng liêng vô hình, ở ngoài không gian và thời gian, thế mà lại Nhập thể làm người bé nhỏ, yếu đuối trong lòng một người nữ. Mầu nhiệm đó trí khôn ta không thể biết được, nếu Chúa không mạc khải, nghĩa là không tỏ ra cho ta biết. Một trinh nữ độc thân, không hề biết đến người nam, mà nay lại thụ thai và sinh con. Mầu nhiệm đó trí khôn ta cũng không hiểu được, mà theo quan niệm của loài người cũng không tin được. Nhưng Thiên Chúa đã sai một sứ thần thân hành xuống loan báo và giải thích: Đức Mẹ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và Con bà sinh ra là Con Thiên Chúa, vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

Phần Đức Mẹ, trước lời chào kính và tin loan báo của thiên thần, Đức Mẹ rất bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì ? Nhưng sau khi hiểu biết ý Chúa, Người đã tuyệt đối vâng phục trong tinh thần đức tin.

* Một đức tin khiêm tốn thâm sau: Đức Mẹ thưa với thiên thần: “Này tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng”.

 * Một đức tin vững chắc không nghi nan, dựa vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa, vì không có gì Thiên Chúa không làm được.

* Một đức tin can đảm, sẵn sàng hy sinh, mặc dù biết thời ấy có luật truyền ném đá những phụ nữ mang thai ngoài bậc hôn nhân.

* Một đức tin phó thác nơi Chúa Quan Phòng, Ngài sẽ che chở phù hộ mình trong mọi tình huống.

* Một đức tin hành động thể hiện bằng việc bác ái và tông đồ. Thực thế, sau khi thụ thai Chúa Giêsu, việc đầu tiên của Đức mẹ là dấn thân vào một cuộc hành trình vất vả, khó nhọc, xa xôi để thăm viếng bà thánh Isave, đem ơn cứu độ đến cho thánh Gioan và ở lại phục vụ bà Isave trong ba tháng.

Thưa anh chị em,

Qua việc nhận lời thiên sứ truyền tin cho Người thụ thai Chúa Giêsu và cộng tác vào chương trình cứu độ, Đức Maria đã trở nên thày dạy Đức tin, và người mẹ của tình bác ái trong sạch. Theo gương Đức Mẹ và nhờ ơn Người hộ giúp, chúng ta hãy ra sức củng cố đức tin ngày thêm vững mạnh, và thi hành đức bác ái ngày càng sâu rộng. Đó là hai công trình mà chúng ta sẽ hợp nhau xây dựng trong cuộc đời.

Để củng cố và phát huy đức tin, chúng ta phải đẩy mạnh việc học hiểu giáo lý cho mình và dạy giáo lý cho người khác.

1) Dạy giáo lý cho mình: Phần đa số giáo dân, sau khi đã xưng tội chịu lễ lần đầu và chịu phép Thêm sức, chúng ta cho mình đã học đủ để giữ đạo, không cần học thêm. Đó là một quan niệm sai lầm nguy hiểm. Giáo lý là một kho vô tận không bao giờ ta có thể học hiểu cho đủ, nhất là ngày nay, trước tình hình đổi mới trên thế giới cũng như trong Giáo Hội, rất nhiều vấn đề nẩy sinh, có liên hệ đến đạo, nếu ta không học hiểu sẽ bị sai lạc, ảnh hưởng bất lợi cho đức tin. Kinh nghiệm cho thấy nhiều người hồ nghi về vấn đề này hay vấn đề khác trong đạo chỉ vì không học hiểu giáo lý và chủ quan cho mình đã học đủ.

2) Học giáo lý để củng cố đức tin cho mình chưa đủ, ta còn phải dạy giáo lý cho người khác: Tất cả chúng ta đều có thể và có bổn phận làm giáo lý viên tùy hoàn cảnh và khả năng của mình, hoặc bằng cách dạy trực tiếp, hoặc bằng gương sáng đời sống của ta. Như vậy, cha mẹ phải làm giáo lý viên trong gia đình đối với con cái, Ban hành giáo và anh chị em tông đồ phải làm giáo lý viên trong giáo xứ, nhất là đối với các trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng: Đời sống tốt là một bài giáo lý tốt nhất, bởi vì lời nói như gió lung lay, gương lành như tay lôi kéo. Bài giáo lý bằng gương sáng này ai cũng có thể dạy được, và có thể dạy bất cứ ở đâu, cho bất kỳ ai, và dạy trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, ta phải sống tốt để mọi người trông thấy việc lành ta làm mà ngợi khen Cha trên trời, và nói rằng: Đạo Công giáo tốt vì người Công giáo tốt.

Đi đôi với việc củng cố và phát huy đức tin, chúng ta phải thi hành các việc bác ái đối với mọi người, không phân biệt lương giáo, đặc biệt đối với những người nghèo đói.

* Nghèo đói là một nạn kinh niên vì nó có từ ngàn xưa và nay vẫn tồn tại. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Người nghèo thì anh em luôn có bên mình”. Công đồng Vaticanô II cũng nói: “Chưa bao giờ nhân loại dồi dào của cải và khả năng kinh tế như ngày nay. Thế mà cho tới nay một phần lớn nhân loại đang phải quằn quại vì thiếu thốn”. 

*Nghèo đói là một nạn kinh niên hơn nữa, nó còn có tính cách phổ biến, nghĩa là nó có mặt ở khắp nơi, kể cả những nước giầu nhất trên thế giới. Riêng ở nước ta thì nạn nghèo đói cũng trầm trọng, nhất là ở vùng nông thôn và đồi núi.

* Nghèo đói là một nạn kinh niên có mặt ở khắp nơi. Hơn nữa, nó còn đẻ ra nhiều biến chứng, gây nên nhiều tác hại cho cá nhân, gia đình và đất nước. Vì nghèo đói mà nhiều người phải ốm đau tật bệnh, vì nghèo đói mà nhiều người phải mù chữ; vì nghèo đói mà bao trẻ em phải bỏ học, đi lang thang trở thành những trẻ bụi đời, những thanh niên phạm pháp. Các người đó sẽ oán trách ai? – Sẽ oán trách những ai có khả năng giúp đỡ mà không giúp, có bổn phận giúp đỡ mà không thi hành nghĩa vụ mình.

Trong thông điệp mùa Chay năm 1996 gửi cho toàn thế giới, Đức Thánh cha có viết như sau:

Chúa mời gọi chúng ta vào con đường mùa Chay, một con đường được mở ra hằng năm cho mọi người tín hữu để nhắc lại lời cam kết khi lãnh nhận phép Rửa Tội, và qua sự trở lại cùng Chúa, họ sẽ sinh nhiều hoa quả thiêng liêng. Mùa Chay cũng là con đường suy tư giúp ta ăn năn đền tội, và sống theo tinh thần Phúc Âm. Đó là con đường tình thương.

Đấng Cứu Thế khi xưa cảm thấy một tinh xót thương sâu sắc với những ai gặp cảnh khó khăn, Chúa đã giảng dạy cho họ về Nước Trời. Chúa chữa lành thân xác và linh hồn cho những ai cần Ngài thương giúp, Chúa bảo các môn đệ: Anh em hãy cho họ ăn. Các ông thưa: Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, làm sao đủ cho từng ấy người.

Ngày nay, chúng ta cũng chỉ có những phương tiện rất hạn hẹp không đáp ứng những nhu cầu của 800 triệu người trên thế giới đang đói ăn hoặc thiếu dinh dưỡng. Đang phải phấn đấu để sống còn trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba. Tất cả họ kêu xin ta và hy vọng ta sẽ nghe tiếng họ. Như vậy, làm sao ta không mở tai mà nghe, mở lòng mà thương, mở tay và chia sẻ cho họ năm tấm bánh và hai con cá mà Thiên Chúa đặt ở trong tay ta. Tất cả chúng ta đều có thể đem cho họ phần đóng góp của mình dù là nhỏ bé. Tất nhiên điều đó đòi phải hy sinh, từ bỏ nếp sống hưởng thụ và tâm hồn thờ ơ trốn trách nhiệm của mình.”

Trên đây là những lời Đức Thánh cha tha thiết kêu gọi chúng ta thi hành đức bác ái đối với những người nghèo khó mà chúng ta luôn có bên cạnh.

Thưa anh chị em thân mến,

Lâu nay, chúng ta thường nghe nói đến hai tiếng khủng hoảng: Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng nhân mãn, khủng hoảng lương thực… Nhưng có một thứ khủng hoảng mà ta ít nghe nói đến, đó là khủng hoảng đức tin và tình thương, mà thứ khủng hoảng này lại rất nghiêm trọng, vì nó là nguyên nhân gây nên mọi thứ khủng hoảng khác. Có giải quyết được nó thì các khủng hoảng khác sẽ giải quyết êm xuôi.

Để kết luận, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ Maria, là Thày dạy đức tin và là Mẹ tình bác ái trong sạch, xưa bà Isave đã khen Mẹ có phúc vì đã tin, và sau khi thụ thai Đấng Cứu Thế, việc đầu tiên của Mẹ là việc bác ái khi đến thăm bà Thánh Isave.

Ngày nay, xin Mẹ hướng dẫn và hộ giúp chúng ta trong việc xây dựng lại hai công trình đức tin và đức ái trong cuộc sống hằng ngày, không biết mỏi mệt, không ngại hy sinh.

 Sau nàykhi Chúa Giêsu trở lại trần gian, mọi công trình khác của loài người sẽ qua đi với thời gian, còn công trình của chúng ta với những việc đức tin và đức ái nhỏ mọn chúng ta làm vẫn tồn tại, trở nên hạnh phúc và vinh quang của ta đến muôn đời. Amen.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Nhờ lời ưng thuận của Đức Maria, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng người Mẹ đồng trinh. Thiên Chúa là Đấng khởi xướng mọi hoạt động cứu độ, nhưng Ngài cần sự hợp tác của con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa là Con của Chúa Cha, Chúa đã nhập thể, đã trở thành người trong lòng Đức Mẹ đồng trinh. Với tâm hồn thánh thiện đầy ân sủng và thân xác tinh tuyền, Mẹ đã được Chúa chọn làm cung thánh để từ đó Chúa đi vào lịch sử loài người. Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn trước khi cưu mang Chúa trong thân xác. Tâm hồn Mẹ tràn đầy Chúa nên thân xác Mẹ cũng được Chúa cư ngụ, để rồi Mẹ ban tặng Chúa cho chúng con. Mẹ đã khiêm tốn ưng thuận để Chúa đi vào cuộc đời Mẹ và làm chủ cuộc đời Mẹ, nhờ vậy Chúa đã đi qua cuộc đời Mẹ để đến với chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay, Chúa đang muốn đi qua cuộc đời con để đến với thế giới, Chúa cũng đang muốn hiến mình cho con, để qua con, Chúa hiến mình cho nhân loại hôm nay. Xin Chúa giúp con biết khiêm tốn đón nhận Chúa và ưng thuận Lời Chúa mời gọi. Con không thể đem Chúa đến cho anh em nếu con chẳng có Chúa trong lòng. Hằng ngày, nhờ thánh lễ, Chúa lại muốn nhập thể trong con. Xin cho con biết đón nhận Chúa vào cuộc đời mình. Nhờ đức tin và tình yêu mến, nhờ tâm hồn trong sạch và khao khát Chúa, con sẽ được cưu mang Chúa trong tâm hồn. Nhờ việc rước lễ, con sẽ được cưu mang Chúa trong cả thân xác nữa. Xin Chúa ở với con luôn mãi. Con xin dâng hiến đời con cho Chúa, để Chúa dùng con như khí cụ của tình thương cứu độ của Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.