THÁNH MÁT-THI-A, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Bài đọc 1             Cv 1,15-17.20-26

Ông Mát-thi-a trúng thăm : ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em -có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt- Ông nói : 16 “Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đa-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su. 17 Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. 20 Thật thế, trong sách Thánh vịnh có chép rằng : Ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó.

21 “Vậy phải làm thế này : có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, 22 kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.”

23 Họ đề cử hai người : ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. 24 Họ cầu nguyện rằng : “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người ; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai 25 để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” 26 Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a : ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.

Đáp ca            Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.8) 

Đ.Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

1Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !2Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !

Đ.Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

3Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !4Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

Đ.Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

5Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,6cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Đ.Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,8đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Đ.Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                 Ga 15,9-17

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Suy niệm 1: (Lm Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp)

Đoạn Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta một khuôn mẫu về cầu nguyện của chính Chúa Giêsu. Khi cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Ngài không vạch cho Cha một chương trình, không đòi hỏi theo ý riêng Mình nhưng ngược lại khi cầu nguyện chúng ta “lên kế hoạch” cho Chúa, rồi yêu cầu Chúa thi hành kế hoạch đó. Ý tưởng này luôn là một cám dỗ tồn tại nơi mỗi người chúng ta. Thái độ mà Chúa muốn chúng ta có, khi cầu nguyện, đó là sẵn sàng vâng phục thánh ý Ngài. Vì thế, cầu nguyện không phải chỉ là xin ơn, nhưng chính yếu là đi tìm gặp Chúa, để nhận ra thánh ý Ngài, trước mọi sự việc và mọi biến cố trong đời ta.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy hướng lời cầu xin của chúng con theo khuôn mẫu lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, đó là chỉ cầu nguyện để được vâng theo ý của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự.

Suy niệm 2: (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu là Tư Tế cầu nguyện với Chúa Cha. Trước giờ khổ nạn, Chúa cầu nguyện cho mình được hoàn tất sứ mạng mặc khải Chúa Cha để tôn vinh Danh Cha. Chúa cũng cầu nguyện cho các môn đệ noi gương Người vững tin vào Danh Cha.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, con ngắm nhìn Chúa bước vào cuộc khổ nạn, lòng đầy can đảm, yêu thương, bình an. Cả cuộc sống trần gian của Chúa chỉ có một mục đích duy nhất là tôn vinh Chúa Cha, mặc khải Chúa Cha cho chúng con. Hy sinh nào Chúa cũng đón lấy, gian khổ nào Chúa cũng chịu được, nhục nhã nào Chúa cũng chấp nhận, miễn là tôn vinh Chúa Cha và cứu độ chúng con. Chính vì thế, giờ đây, trước giờ phút đau thương của cuộc khổ nạn, Chúa hoàn toàn quên mình và sẵn sàng tự nguyện đón lấy tất cả để biểu lộ tình yêu Chúa Cha dành cho chúng con. Con cúi mình cảm tạ và thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa, trong giờ phút trọng đại này, Chúa đã nhớ đến chúng con. Một đàng chúng con đang sống giữa thế gian, nhưng đàng khác nhờ tin vào Chúa và đón nhận Lời Chúa, chúng con đã thuộc về Chúa Cha. Trước sự giằng co ấy, chúng con phải phấn đấu rất nhiều để giữ lòng trung thành với Chúa. Nhưng nhiều lúc chúng con bất trung, phản bội, đã quên lãng hoặc bôi nhọ phẩm giá cao cả của người môn đệ Chúa. Xin Chúa tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Cha gìn giữ chúng con trong Danh Cha. Xin cho chúng con noi gương Chúa, luôn trung thành với tình yêu Chúa Cha, để dù phải đau khổ hy sinh, chúng con vẫn can đảm sống trọn vẹn cho vinh quang Chúa Cha và cho phần rỗi chúng con. Đặc biệt, chúng con xin Chúa trợ giúp những anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, xin Chúa gìn giữ họ trong tình yêu Cha. Amen.

Ghi nhớ:“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Suy niệm 3:  (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Gioan ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha, khi Ngài sắp hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha trao phó qua cuộc thương khó và phục sinh để cứu độ nhân loại.

Trong lời cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu đã bày tỏ với Chúa Cha rằng: “Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha”. Chúa Giêsu đã được tôn vinh qua chính mầu nhiệm thập giá. Đây chính là giờ phút Ngài hoàn thành sứ mệnh cứu độ mà Chúa Cha trao phó. Đó cũng chính là giờ phút Ngài được tôn vinh.

Bởi vì chính giờ phút ấy, Ngài đã đi vào sào huyệt của tử thần để kéo nhân loại lên với Ngài, như Ngài đã nói: “Khi nào tôi được dương cao trên thập giá, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”.

Khi con người được lôi kéo về với Chúa, đấy cũng chính là giờ phút con người được vinh quang. Đó chính là giờ phút được giải thoát khỏi sự thống trị của ma quỷ.

Nhưng để được vinh quang với Chúa, con người không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá của Chúa Kitô. Bởi vì chính con đường ấy làm cho Chúa được tôn vinh.

Xin Chúa Kitô phục sinh giúp ta hoàn thành trách nhiệm, ơn gọi Kitô hữu của mình, giúp ta tôn vinh Chúa bằng chính đời sống chứng tá của chúng ta qua con đường thập giá. Có như thế, mai sau ta mới được hưởng vinh quang phục sinh bất diệt với Chúa. Amen.