Thứ Ba tuần II mùa Chay

Bài đọc 1    Is 1, 10.16-20

Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình.

Trích sách ngôn sứ Isaia.

10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời  Đức Chúa  phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta  dạy bảo. 16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. 17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.

18 Đức Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông. 19 Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ. 20 Còn nếu  các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.” Miệng Đức Chúa đã phán như vậy.

 

Ðáp ca        Tv 49, 8-9.16bc-17.21 và 23

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi, hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham!

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa  dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh  Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng        Ed 18, 31

Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới, và một thần khí mới.

 

Tin Mừng   Mt 23, 1-12

Họ nói mà không làm.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô- sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám  tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10  Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Suy niệm (Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển)

Hẳn là chẳng mấy người thích những kẻ nói thì rất hay nhưng làm chẳng ra gì hoặc thậm chí chẳng làm gì cả. Ngoài xã hội có những vị quan chức hứa rất nhiều nhưng rồi chẳng thực hiện và dân chúng cảm thấy thất vọng về họ. Trong đời sống đức tin cũng có những người như thế, những người chỉ nói, chỉ dạy người khác trong khi bản thân không thực hành. Chúa Giê-su đề cập tới những kinh sư và người Pha-ri-sêu như là đại diện cho những thành phần như vậy. Họ trở thành gánh nặng cho người khác. Họ là gương xấu ảnh hưởng tới người khác.

Căn bệnh “nói mà không làm” chẳng phải chỉ là nguy cơ với những người có vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn những còn là nguy cơ với tất cả những ai là môn đệ Chúa Giê-su. Nhiều khi đời sống đức tin của ta không có sự tương hợp giữa lời nói và việc làm. Nhiều khi việc sống đạo của ta chỉ dừng lại ở những lời nói chứ chưa biến thành hành động cụ thể nào. Tệ hơn nữa, có khi ta chẳng nói, chẳng dạy dỗ ai nhưng chúng ta cũng chẳng nghe ai khuyên bảo, chẳng sống những điều mà Chúa và Giáo Hội mời gọi. Như thế, mỗi người cần suy nghĩ làm thế nào để sống đức tin không chỉ bằng lời nói nhưng còn cả trong những hành động cụ thể?

Lạy Chúa, xin dạy con biết nỗ lực để sống đức tin qua những hành động cụ thể để nhờ đó, chúng con thực sự trở nên những người khôn ngoan của Tin Mừng, những người biết xây dựng đời mình trên nền tảng là thực hành Lời Chúa. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa khiển trách thái độ giả hình của các Kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Họ chỉ nói mà không làm. Họ chất gánh nặng lên vai người khác còn chính họ thì một ngón tay cũng không muốn động vào. Họ làm việc cốt để cho người ta xem thấy, để lấy tiếng khen… Nên Chúa đã khiển trách lối sống giả hình đó của họ.

Lời nói phải đi đôi với việc làm, học phải đi đôi với hành. Nếu không, nó sẽ trở thành hình thức, giả dối.

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Nếu chỉ tin mà không hành động thì đó là lối sống đạo giả hình. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã nói: “đức tin không có việc làm là đức tin chết. Bạn có thể cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin”.

Niềm tin không có hành động là niềm tin trống rỗng và nó không có giá trị gì trên người tin. Ở trên đời, nhiều thứ chúng ta tin có. Nhưng những thứ chúng ta tin đó, nó không có ảnh hưởng hay liên quan gì tới đời sống hoặc không hề chi phối hay ảnh gì trên cuộc đời ta. Chỉ khi ta tin vào hay tin theo ai đó, thì đòi buộc ta phải noi gương bắt chước họ. Niềm tin đó sẽ thực sự biến đổi cuộc đời ta.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này, hãy ý thức tin vào Chúa và tiến bước theo Ngài, để niềm tin ấy làm thay đổi cuộc đời ta. Khi ta bước theo Chúa, ta sẽ xa tránh được lối sống giả hình, ta mới sống thực với lòng mình và biết tránh xa tội lỗi để sống đẹp lòng Chúa. Niềm tin ấy mới thực sự đem lại ơn cứu độ đời đời cho chúng ta. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu dạy những ai có trách nhiệm dạy bảo người khác phải thực hành những điều mình nói, với thái độ khiêm tốn và phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Thầy của con, con là môn đệ của Thầy. Con chẳng thấy ai được như Thầy, vì Thầy là mẫu mực hoàn hảo cho con bắt chước. Những điều Thầy dạy con thì Thầy đã sống trước và sống tới mức độ tột cùng. Thế mà lúc nào Thầy cũng khiêm tốn, và khiêm tốn cũng tột độ.

Lạy Thầy Giêsu, trước mặt Thầy, chúng con chẳng phải là cha, là thầy, và là người lãnh đạo của nhau, mà chỉ là anh em với nhau. Tuy nhiên, Thầy đã trao phó cho chúng con trách nhiệm dìu dắt nhau sống theo chân lý Thầy đã mặc khải. Xin Thầy dạy con biết chu toàn nhiệm vụ này theo gương của Thầy.

Xin giúp con là cha mẹ biết chu toàn bổn phận giáo dục con cái. Bổn phận của con quá nặng nề, con cảm thấy bất lực. Rất nhiều lúc lời con dạy dỗ chỉ gặp thấy sự dửng dưng hoặc kháng cự. Xin Thầy giúp con biết khiêm tốn giữ sự bình tĩnh tế nhị, gia tăng lời cầu nguyện, và nỗ lực sống đạo đức thánh thiện hơn. Xin đừng để gương xấu của con trở thành cớ vấp phạm cho con cái, trái lại, xin cho con biết làm gương sáng, biết thực hành những điều con dạy bảo. Xin ban ơn để con có thể ảnh hưởng tốt nơi con cái bằng chính cuộc sống của con.

Con cũng cầu xin cho các linh mục và tu sĩ được noi gương Thầy sống đời thánh thiện gương mẫu, khiêm tốn phục vụ, để lời rao giảng và cuộc đời tận hiến lôi kéo được nhiều linh hồn về với Chúa hơn.

Về phần con là con cái, xin Thầy giúp con biết hạ mình khiêm tốn vâng phục các bề trên. Dù đời sống các ngài còn nhiều thiếu sót và nhiều lỗi lầm, nhưng xin Thầy thánh hóa các ngài, và xin giúp con biết nhận ra những điều đúng đắn để tuân giữ. Amen.

Ghi nhớ“Họ nói mà không làm”.