Thứ Ba tuần III mùa Chay

Bài đọc 1    Đn 3, 25-43

Xin Chúa nhận tâm hồn thống hối, và tinh thần khiêm nhượng của chúng con.

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

(25) Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng :

(34) “Ôi! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài! (35) Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. (36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. (37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.

(38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương. (39) Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.

(40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. (41) Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. (42)

Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. (43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa”.

 

Ðáp ca        Tv 24, 4-5a.6-7bc.8-9

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.

Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ, từ muôn thuở muôn đời, giờ đây xin nhớ lại, xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.

Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.

Tung hô Tin Mừng        Ge 2, 12-13

Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi  hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

Tin Mừng   Mt 18, 21-35

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua  vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y  buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Suy niệm (Giuse Cao Văn Hoàng, C.Ss.R)

Bị người khác xúc phạm thì chúng ta thấy bị tổn thương. Bị tổn thương thì chúng ta lại thấy đau, thấy khó tha thứ. Sự xúc phạm càng nặng nề thì khả năng tha thứ được càng khó. Số lần xúc phạm càng nhiều thì lại càng làm cho chúng ta nổi giận, khó tha thứ. Đấy là tâm lý chung của nhiều người. Đấy có lẽ cũng là tâm lý của chính Phêrô. Vì vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Phêrô đã đặt câu hỏi về số lần mà ông có thể tha thứ khi người khác xúc phạm đến mình. Số 7 là con số hoàn hảo Phêrô đưa ra như là mức tối đa mình có thể tha thứ. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu khiến không những Phêrô mà cả chúng ta sửng sốt: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Điều này có nghĩa là chúng ta phải không ngừng tha thứ cho anh chị em mình.

Vậy tại sao chúng ta phải tha thứ cho anh chị em nhiều đến thế? Liệu nó có trở thành bất khả thi khi Chúa đòi hỏi ta như vậy? Câu chuyện mà Chúa Giêsu dùng để minh hoạ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng. Chúng ta như những đầy tớ mắc nợ Thiên Chúa món nợ khổng lồ là mười ngàn yến vàng, tương đương với sáu mươi triệu quan tiền nhưng Thiên Chúa đã thương xót và tha hết cho ta. Thế nhưng, người đồng bạn, tha nhân của chúng ta chỉ nợ chúng ta một trăm quan tiền thì chúng ta túm cổ, tống ngục và quyết đòi cho bằng được. Món nợ của đồng bạn chẳng đáng là gì so với món nợ của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta khó tha thứ cho anh chị em là vì chúng ta quá nhanh quên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình. Vì vậy, nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình chính là lý do mạnh mẽ nhất giúp chúng ta dễ dàng tha thứ cho những xúc phạm của anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu, đã bao nhiêu lần chúng con đã xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến anh chị em nhưng Chúa đã tha thứ hết. Thế nhưng, những xúc phạm của anh chị em đến chúng con nhiều khi rất nhỏ thì chúng con lại vẫn nhớ kỹ. Chúng con dễ dàng làm ngơ, bao biện cho những sai phạm của minh nhưng lại khó khăn, trách cứ lỗi lầm của người khác. Xin cho chúng con không ngừng đặt mình trước lòng thương xót vô biên của Chúa để cũng hết lòng tha thứ cho anh chị em đã xúc phạm mình.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại việc ông Phê-rô đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha cho họ mấy lần, có đến bảy lần không?” Chúa nói: “Thầy không bảo anh phải tha đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy”

Theo phong tục của người Á đông chúng ta, “quá tam ba bận” đã là nhiều. Nhưng ở đây, Phê-rô đưa ra con số 7 là một con số hoàn hảo, tròn đầy đối với người Do-thái. Vậy mà Chúa vẫn không lấy làm đủ, Ngài bảo ông là phải tha đến 70 lần 7; nghĩa là tha luôn và tha mãi.

Chúng ta hãy nhớ rằng; tha thứ nằm trong bản chất lòng thương xót của Thiên Chúa, một Thiên Chúa luôn quảng đại, nhân từ, yêu thương, tha thứ miễn là kẻ có tội biết sám hối ăn năn.

Mỗi lần chúng ta tha thứ cho người khác là một lần chúng ta gia tăng lòng quảng đại và là một lần nối lại tình liên đới với tha nhân. Trái lại, mỗi lần không tha thứ cho người khác là một lần ta mất đi một người bạn và lòng quảng đại của chúng ta bị co hẹp lại.

Hơn nữa, tha thứ là điều kiện để được Thiên Chúa thứ tha, như Chúa đã dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha: “và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Trong mùa chay thánh này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy quảng đại tha thứ cho người khác khi họ xúc phạm tới chúng ta. Hãy cố gắng tha luôn và tha mãi để chúng ta cũng được Chúa tha thứ những lầm lỗi cho chúng ta.

Đừng bao giờ tuyên bố: “sống để bụng, chết đem đi”, cũng đừng ôm giữ hận thù, không tha thứ, vì thiên đàng không có chỗ dành cho kẻ hận thù không biết tha thứ cho anh em mình. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Hãy tha thứ cho nhau, vì ta đã được Thiên Chúa tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thật quảng đại vô cùng. Không những Chúa đã tác tạo nên con, ban ơn để con được sống, mà ngay cả khi con xúc phạm đến Chúa, Chúa cũng tha thứ cho con. Cuộc đời con là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa đã tha thứ cho con từ khi con chưa có mặt trên đời này. Từ ngày con chưa sinh ra, tình yêu của Chúa đã lấp đầy trên con. Rồi từng ngày trong cuộc sống, tình yêu Chúa hằng ấp ủ con. Tấm lòng Chúa thật bao la vô bờ bến.

Hôm nay đây, khi đứng trước tấm lòng bao la ấy, đứng trước một tình yêu ngất trời như vậy, con chợt thấy lòng mình hẹp hòi nhỏ nhoi làm sao! Con hẹp hòi nhỏ nhoi với Chúa và với anh em con. Chúa đã tha thứ cho con tất cả. Vậy mà chúng con vẫn chưa biết tha thứ cho nhau, vẫn chấp nhất nhau trong từng lời nói, và từng việc làm nhỏ bé. Bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu sự đổ vỡ không hàn gắn được, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng nhỏ nhen ích kỷ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con biết tha thứ cho nhau.

Chúa dạy con làm việc bác ái, con có thể làm được. Nhưng Chúa dạy con tha thứ cho anh em thì lạy Chúa, con thấy thật khó. Bởi vì khi cho đi tiền bạc của cải, con cho những cái ở ngoài con. Còn khi cho đi sự tha thứ, con phải lấy chính lòng con để trao tặng cho người khác. Có nghĩa là con chấp nhận để người khác cào cấu vào tim con. Xin Chúa ban ơn giúp sức để con biết tha thứ cho anh em con. Con tha thứ không những để được Chúa tha thứ, mà con muốn tha thứ, vì trước hết chính Chúa đã tha thứ cho con hết rồi. Xin cho con biết sống xứng đáng với lòng quảng đại của Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.