Thứ Ba tuần V Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: 1 V 8,22-23.27-30

Người đã phán : Danh Ta sẽ ở đây. Xin nghe lời nài van của Ít-ra-en dân Ngài.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

22 Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và 23 thưa : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. 27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng ? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây ! 28 Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con ! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. 29 Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đấy’ ; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.

30 “Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe ; xin lắng nghe và tha thứ.”

Đáp ca: Tv 83,3.4.5 và 10.11 (Đ. c.2)

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

3Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

4Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.10Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

11Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

Tung hô Tin Mừng: Tv 118,36.29b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mc 7,1-13

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !’ 11 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !”

Suy niệm (Andrew)

Ngày hôm nay có nhiều người giữ đạo chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài. Người ta thích tham dự những buổi rước kiệu linh đình, tổ chức các chương trình hoành tráng, nhưng lại không đi tham dự Thánh Lễ hay giữ những điều Chúa dạy. Thánh Mác-cô hôm nay đã lên án thái độ giữ đạo hình thức của những kinh sư và Pha-ri-siêu. Họ chỉ thích làm theo những tập tục bên ngoài của tiền nhân để lại, như: rửa bát, rửa bình lọ, rảy nước vào thực phẩm, hay rửa tay trước khi ăn. Họ chỉ coi trọng những thứ mang tính bề ngoài, mà quên mất những điều luật quan trọng. Họ chỉ tôn kính Thiên Chúa bằng môi, bằng miệng, nhưng lòng thì chẳng để ý tới. Họ duy trì truyền thống tiền nhân, nhưng lại hủy bỏ giới luật của Chúa. Họ đã quá coi trọng những hình thức bên ngoài, mà quên mất điều quan trọng trong việc giữ đạo.

Tôi đang sống đạo và giữ đạo như thế nào? Tôi có đang giữ đạo theo kiểu hình thức, chỉ thích những buổi lễ rước kiệu linh đình, trống kèn inh ỏi hay không? Có bao giờ tôi chỉ đi lễ, đi thờ vì thích những sự kiện hình thức bên ngoài hay không? Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng yêu mến Chúa thật sự. Xin cho chúng con biết giữ đạo với hết cả tâm hồn của mình. Xin cho chúng con luôn đến với Chúa và giữ những lời Chúa dạy qua đời sống hàng ngày. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại việc những người biệt phái và ký lục chất vấn Ðức Giêsu vì các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn theo truyền thống của họ. Chúa Giêsu thẳng thắn vạch rõ cho họ thấy từng vấn đề:

Nếu so sánh luật Chúa với những quy định truyền thống của tiền nhân thì luật Chúa quan trọng và đòi buộc phải giữ cặn kẽ hơn luật lệ của con người. Thế nhưng, họ lại coi việc giữ truyền thống của tiền nhân hơn cả luật của Thiên Chúa.

Nhân cơ hội đó, Chúa đã vạch rõ cho họ thấy thái độ giữ luật một cách máy móc, hình thức và để chỉ cho thấy điều sai lầm của họ là đề cao truyền thống của tiên nhân hơn cả luật của Thiên Chúa khi Ngài trích dẫn việc họ nói: “những gì con có để giúp cho cha mẹ đều là cô-ban rồi nghĩa là lễ phẩm dâng cho Chúa thì người đó không phải giúp cha mẹ nữa”.

Đó là một điều sai lầm, vì dâng của lễ cho Chúa mà bất hiếu với cha mẹ là điều sai lầm và không thể chấp nhận được.

Tẩy rửa không phải là không cần thiết, nhưng đừng quá câu nệ hình thức. Thực sự sạch rồi thì đâu cần phải rửa theo luật lệ. Sạch sẽ bên ngoài quan trọng nhưng không quan trọng bằng thanh tẩy nội tâm bên trong. Trong sạch tâm hồn mới là điều quan trọng trước mặt Chúa.

Hơn nữa, trong cách giữ luật Chúa mà chỉ giữ theo hình thức thì chưa phải là đã giữ trọn luật. Giữ luật vì tinh thần luật – cách giữ luật đó mới hoàn chỉnh. Thiên Chúa thấu suốt tận đáy tâm hồn chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa đánh giá mới là chính xác, chân thật và công bình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ giả hình trong việc tuân giữ lề luật của Chúa, cũng đừng bao giờ coi trọng việc giữ luật lệ của con người hơn lề luật của Thiên Chúa. Amen.