Thứ Ba Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1

Các ngôn sứ loan báo về những điều sẽ xảy ra cho anh em, vì thế, anh em hãy tỉnh thức, và bền lòng trông cậy.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

10 Anh em thân mến, các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. 11 Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. 12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện. 14 Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. 15 Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, 16 vì có lời Kinh Thánh chép : Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.

Đáp ca

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa sẽ thưởng bội hậu cho những ai từ bỏ mọi sự vì Chúa. Nhưng phần thưởng cao cả nhất là được chung số phận đau khổ và sự sống vinh quang với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình đi theo Chúa, đã có những lúc con tự hỏi như thánh Phêrô: con từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, vậy con sẽ được phần thưởng gì ? Vì Chúa, con đã hy sinh bỏ mình, đã ép mình ép xác giữ các giới răn. Vì Chúa, con chấp nhận bị thua lỗ thiệt thòi, thậm chí bị nhạo cười khổ đau. Nhưng con sẽ được gì để bù lại ? Nhất là nhiều lúc con nhìn thấy những người sống bất nhân thất đức lại gặp nhiều may mắn thành công sung sướng, còn con theo Chúa lại gặp khổ đau thất bại nghèo đói. Dường như theo Chúa là dại khờ.

Lạy Chúa, không, con không tin như vậy. Chúa đã hứa ban phần thưởng gấp trăm cho con ngay từ đời này. Dù con không thấy được rõ ràng điều ấy, nhưng con tin cuộc sống con hôm nay là điều quá tốt đẹp mà Chúa đang thưởng cho con. Chúa luôn ban cho con gấp trăm ngàn lần điều con không dám cầu xin hay nghĩ tới. Chúa vẫn luôn quảng đại với con hơn con đáng được.

Lạy Chúa là gia nghiệp con, xin cho con cảm nếm niềm hạnh phúc theo Chúa và đồng số phận với Chúa. Xin ban cho con một đức tin vô vị lợi, được theo Chúa vô điều kiện, không mặc cả, không tính toán.

Cùng với thánh I-nhã, con xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết xả thân mà không mong tìm một phần thưởng nào khác, hơn là biết làm theo Ý Chúa. Con chỉ xin Chúa ban tình yêu và ân sủng, và thế là đủ cho con. Amen.

Ghi nhớ: “Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Suy niệm 2: Lm Phêrô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại, sau câu hỏi của thánh Phê rô: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”, Chúa liền trả lời rằng: “chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ….. mà lại không được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

Chữ “gấp trăm” ở đây, chúng ta không thể hiểu theo nghĩa số lượng nhưng là về phẩm chất. Nghĩa là ta sẽ được những điều quý giá hơn gấp trăm, gấp ngàn lần ở đời này. Không những vậy mà còn được hưởng sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nhưng có một điều khó hiểu là tại sao Chúa lại kèm theo một điều kiện đó là “cùng với sự ngược đãi?”.

Thưa, tại vì theo Chúa là bước theo sự thật. Vì Ngài là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Ai quý trọng sự thật thì sẽ làm mất lòng những người yêu sự gian dối. Ai can đảm đối diện với sự thật thì nhiều khi phải trả giá bằng cả mạng sống chứ không chỉ bị ngược đãi mà thôi. Nhưng ở nơi khác, Chúa đã nói: “Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy mới được cứu thoát”. Chúa nói như thế để chấn an những ai bị bách hại vì sống công chính, để giúp họ can đảm và kiên trì trong đau khổ thử thách mới đạt được hạnh phúc Nước Trời. Bởi vì, chính Chúa cũng đã chịu đau khổ rồi mới bước vào vinh quang.

Trong câu cuối của đoạn Tin mừng, Chúa còn nói: “có nhiều kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng hàng chót sẽ được lên hàng đầu”. Câu nói đó cho ta thấy rằng; không thiếu gì những người trước thì rất tốt, nhưng sau lại trở thành kẻ xấu xa. Ngược lại có những người trước thì xấu xa nhưng sau lại rất tốt”. Vậy điều quan trọng là cuối cùng chúng phải tốt để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta không chỉ từ bỏ tất cả những gì cản đường ta theo Chúa, mà còn phải trung thành theo Chúa cho đến cùng. Dù có bị xúc phạm, bị chê bai hay bị ngược đãi, ta hãy xin Chúa cho ta ơn bền đỗ, để cuối cùng ta đạt được ơn cứu độ đời đời trong Nước Trời. Amen.

Suy niệm 3: Lm Anre Nguyễn Quốc Vệ

Khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện với cuộc đời mình là gì? Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một nghịch lý: chúng ta mất những gì chúng ta có và chúng ta đạt được những gì chúng ta cho đi. Khi chúng ta hy sinh mạng sống vì Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có được một kho tàng vô giá và một cơ nghiệp tồn tại mãi mãi. Bất cứ điều gì chúng ta dâng lên Chúa sẽ nhận lại gấp trăm lần. Lòng quảng đại xuất phát từ một trái tim đầy lòng biết ơn đối với lòng thương xót và ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa ban cho. Bạn có cho đi một cách tự do và hào phóng không? Và tại sao bạn cho đi, vì phần thưởng hay vì tình yêu?

Lạy Chúa Giêsu, con muốn theo Chúa như môn đệ của Chúa và hết lòng yêu mến Chúa bằng tất cả những gì con có. Hãy đổ đầy trái tim con niềm tin, hy vọng và tình yêu để con luôn tìm thấy sự bình yên và niềm vui trước sự hiện diện của Người. Amen