Thứ Hai tuần II mùa Chay

Bài đọc 1    Đn 9, 4b-10

Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác.

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

4 Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng  giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài, và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, 5 chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. 6 Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ.

7 Lạy Chúa Thượng, Chúa là Đấng Công Chính; còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay – chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Giê-ru-sa-lem và toàn thể Ít-ra- en, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. 8 Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. 9 Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. 10 Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ.

 

Ðáp ca        Tv 78, 8.9.11 và 13

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

Ước gì tiếng tù nhân rên xiết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh, cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi, và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

 

Tung hô Tin Mừng        x. Ga 6, 63c.68c

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng   Lc 6, 36-38

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

36 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em  đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã  dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

 

Suy niệm (Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển)

Xét đoán người khác luôn là 1 cơn cám dỗ đối với mọi người. Xét đoán, phê bình và nói xấu dễ xảy ra khi đề cập tới người thứ ba. Có nhiều người xét đoán người khác như là một thói quen hay như là câu chuyện mua vui với nhau mà chẳng hề để ý đến hậu quả mà người khác phải gánh chịu.

Chúa Giê-su khuyên mỗi Kito hữu: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán”. Ngài không muốn chúng ta làm tổn thương nhau bởi những lời nói xấu, những phê bình, chỉ trích nhưng muốn chúng ta hãy biết sống quảng đại với nhau, biết trao nhau những gì là tốt đẹp, biết nói với nhau những lời yêu thương. Chúng ta cần tự hỏi mình: tôi có thường hay xét đoán, hay nói xấu, chỉ trích người khác hay là nói những lời tốt đẹp, những lời có tính xây dựng và làm ích cho người nghe?

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết tập nói những điều tốt đẹp về người khác để con có những cái nhìn tích cực hơn về tha nhân. Xin giúp chúng con hằng ghi nhớ và thực hiện lời khuyên của thánh Phaolo: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe” (Ep 4,29). Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán…. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”.

Tại sao con người không được quyền xét đoán lẫn nhau ? Thưa là bởi vì quyền phán xử cuối cùng thuộc về Thiên Chúa chứ không phải của con người. Hơn nữa, trước mặt Chúa, mỗi người người chúng ta đều là tội nhân. Vì con người là bất toàn, chẳng ai là người hoàn hảo.

Nếu đã không hoàn hảo thì sao lại có thể lên mặt dạy đời xét xử, kết án anh em mình. Đó chính là thái độ sống giả hình, giả nhân, giả nghĩa, giả danh, giả dạng để soi mói, xét nét người khác. Chính vì thế, các bậc tiền nhân đã cảnh cáo rằng: “chân mình lấm láp mê mê, vẫn cầm bó đuốc mà rê chân người”.

Hôm nay, Chúa không chỉ đòi hỏi ta không được xét đoán anh em mình mà Chúa còn đòi hỏi ta phải tha thứ và thông cảm cho những thiếu sót của anh chị em mình, để nhờ lòng quảng đại bao dung tha thứ cho anh em, ta mới nhận được lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa.

Đây chính là điều kiện Chúa ràng buộc ta phải tha thứ cho người khác, nếu ta muốn Chúa tha thứ cho ta, như Chúa đã dạy chúng ta qua kinh Lạy Cha mà ta đọc mỗi ngày.

Tha thứ chính là chìa khoá để ta giữ được sự hiệp thông trong gia đình, trong cộng đoàn, trong tương giao giữa con người với nhau, để tạo lập bình an và hạnh phúc.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức lời Chúa dạy hôm nay, để ta đừng xét đoán hoặc lên án người khác do thái độ ích kỷ của ta. Ta cũng hãy xin Chúa cha ta lòng quảng đại để ta sẵn sàng tha thứ cho người anh em mình, để ta nhận được sự tha thứ từ chính Thiên Chúa dành cho ta. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Cha nhân từ và quảng đại với ta, Chúa Giêsu kêu gọi ta đối xử với nhau nhân từ và quảng đại như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày sống bên cạnh nhau, con nhận ra nhiều khuyết điểm nơi người khác. Con dễ kết án họ. Nhưng khi nhìn thấy khuyết điểm nơi những người con yêu mến thân thiện, con dễ dàng thông cảm, thậm chí có những lúc con còn bao che. Đối với những người con quý mến, con luôn cắt nghĩa điều tồi, điều xấu nơi họ thành điều tốt. Con thật là thiên vị trong cách xét đoán. Con còn thiên vị hơn nữa khi đối diện với biết bao tật xấu nơi con. Con vẫn dung túng cho chính mình. Con biết Chúa không hài lòng về thái độ của con. Xin Chúa tha thứ cho con.

Lạy Chúa, xin dạy con nhân từ với hết mọi người. Xin giúp con biết đừng bao giờ bao che cho chính mình hay bao che cho những người thân thiết. Xin giúp con sửa đổi con người con, cho con biết sám hối và đón nhận Tin Mừng.

Xin Chúa ban cho con trái tim bao dung của Chúa để con yêu như Chúa yêu. Giữa thế gian đầy căm thù và ghen tương, con muốn mãi mãi là người của Chúa. Xin giúp con biết tha thứ để con không bao giờ kết án ai, không bao giờ đem khuyết điểm của người khác ra nói hành nói xấu và chỉ trích nhau. Xin cho con biết sống quảng đại với nhau để con đáng hưởng lòng quảng đại của Chúa Cha. Xin cho con biết hy sinh vì người khác, nhất là xin cho con được hiến thân như lễ vật toàn thiêu vì những người tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quảng đại với con, xin giúp con luôn biết rộng lượng với mọi người. Amen.

Ghi nhớ: “Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.