Thứ Hai tuần III – Mùa Phục sinh

Bài đọc 1    Cv 6, 8-15

Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.

Trích sách Công vụ tông đồ.

8 Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.”

12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 Họ đưa mấy người chứng  gian ra khai rằng: “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta.”

15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

 

Ðáp ca        Tv 118, 23-24.26-27.29-30

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Xin giúp con tránh đường xảo trá, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

 

Tung hô Tin Mừng        Mt 4, 4b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng   Ga 6, 22-29

Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

22 Hôm ấy, các môn đệ thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ,  thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các  ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Tin vào ai? (Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tiến)

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)

Con người thường làm việc theo cảm xúc. Khi cảm xúc dâng trào thì muốn làm rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng chẳng bao lâu, những cảm xúc qua đi thì họ lại không còn động lực để làm việc nữa. Đó là thái độ sống nhất thời, chóng qua và tạm bợ. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đã phải nhắc dân chúng ra công làm việc để tìm kiếm lương thực thường tồn chứ đừng mất công vì lương thực mau hư nát. Để làm được điều đó, chúng ta cần tránh làm việc một cách cảm tính, hay thay đổi nhưng cần làm việc dựa trên những niềm xác tín vững vàng. Niềm xác tín đó là tin vào Đấng được Chúa sai đến.

Lạy Chúa, con vẫn còn mải mê tìm kiếm những thứ chóng qua, tạm bợ ở đời này, vì chưa thực sự vững tin vào một Thiên Chúa làm Người và vẫn đang ở cùng chúng con. Xin cho con thêm lòng tin vào Đấng Phục Sinh, để con ra công làm việc tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa thương ban. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại, đám đông những người Do thái kéo nhau sang Capharnaum tìm Chúa để tiếp tục được Chúa cho ăn bánh no nê, để được nghe Lời Chúa và được Chúa dạy bảo. Thế nhưng, Chúa bảo họ: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”.

Sống trên đời này, con người luôn phải làm việc để có của nuôi thân. Thánh Phaolô còn nói: “ ai không chịu làm thì cũng đừng ăn”. Vì thế, làm việc là bổn phận của con người.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm của ăn hay tiền bạc vật chất không phải là cùng đích mà những thứ đó chỉ là phương tiện. Cùng đích để đạt tới của người kitô hữu là hạnh phúc Nước Trời. Nên phải làm việc với tinh thần siêu nhiên, để biến việc làm hàng ngày thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, đồng thời phải ra sức tìm kiếm của ăn nuôi linh hồn đem lại phúc trường sinh là những việc lành phúc đức, đặc biệt là Lời Chúa và Thánh Thể.

Việc tìm kiếm như thế, linh hồn ta sẽ được nuôi dưỡng bằng lương thực thiêng liêng, được sống nhờ sức sống siêu nhiên và như thế chắc chắn mai sau ta sẽ đạt được hạnh phúc trường sinh. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Con người cần công ăn việc làm để có của ăn nuôi thân. Nhưng cuộc sống không phải chỉ cần của ăn mau qua, mà còn cần lương thực trường tồn nơi Chúa Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi làm việc, con mong muốn công việc của con mang lại kết quả lâu bền. Không ai có thể kiên trì trong một công việc mà họ biết chắc sẽ thất bại hoặc sẽ hư đi ngay trong chốc lát. Thế nhưng, nhiều khi con lại đành chịu hao tốn tất cả tiền tài, sức lực, thậm chí cả cuộc sống, để thu góp cho mình lương thực nuôi xác và của cải đời này, mà quên đi tìm những của cải vững bền tồn tại muôn đời.

Lạy Chúa, của cải vật chất và cơm bánh hằng ngày là những cái cụ thể xuất hiện trước mắt con, lôi kéo con, cám dỗ con, thúc bách con. Cái nghèo, cái đói, làm con khiếp sợ. Cái giàu, cái no, cái đẹp, lôi cuốn con. Vì thế, con đã thường bận tâm tới chuyện ăn mặc, chuyện tiền bạc, đến độ bỏ quên Chúa, chẳng còn thiết tha với việc cầu nguyện và dự lễ, chẳng còn tôn trọng giới răn Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con.

Xin Chúa dạy con biết khôn ngoan đi tìm của cải tồn tại muôn đời. Xin cho con biết tiên vàn tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn các sự khác con tin rằng Chúa sẽ thêm cho. Đặc biệt, con biết rằng Lời Chúa và Mình Thánh Chúa là lương thực thần linh mà Chúa đã thương ban tặng cho con. Xin Chúa giúp con biết đón nhận với tất cả lòng khao khát, mến tin và tri ân, để nhờ đó con được sống sự sống của Chúa và sống muôn đời.

Lạy Chúa, khi ra công làm việc để có của ăn nuôi thân, xin cho con ý thức rằng đời sống tâm linh là điều đáng quan tâm gấp bội. Bởi vì, “người ta sống không chỉ bằng cơm bánh, mà còn sống bởi những lời do miệng Chúa phán ra”. Amen.

Ghi nhớ: “Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”.