Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Bài đọc 1: Lv 19,1-2.11-18

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Bài trích sách Lê-vi.

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

11 “Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian : làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. 13 Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của ; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. 14 Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. 15 Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 16 Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. 17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

 

Đáp ca: Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c)

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

15Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

Tung hô Tin Mừng: 2 Cr 6,2b

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

 

Tin Mừng: Mt 25,31-46

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 

42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

 

Suy niệm (Lm. Giuse Nguyễn Bá Hiển)

Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa”.

Có Thiên Chúa không?” Đây là một thắc mắc mà nhiều người đã từng đặt ra, là một câu hỏi lớn của nhân loại, một lời mời gọi để mỗi người chúng ta khởi đầu tìm kiếm chân lý.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một điệp khúc chúng ta được nghe rất nhiều: “Có bao giờ con thấy Chúa”. Đây là câu trả lời của cả hai bên tả hữu trước mặt Chúa trong ngày cánh chung. Điểm khác biệt nơi hai nhóm người này là: một nhóm thì thấy cần phải làm gì đó cho anh chị em của mình, họ là những người cần sự giúp đỡ. Nhóm còn lại có suy nghĩ thực tế hơn, rằng nếu Chúa thực sự ở trong những con người đó, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ tận tình, không để cho Chúa khổ như vậy. Nhưng khi nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, họ mới nhận ra một sự thật: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm hay không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã làm hay không làm cho chính Ta vậy.

Lậy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con nhận ra mình đã thấy Chúa rất nhiều. Xin cho chúng con biết mình phải làm một việc gì đó cụ thể cho những anh chị em bên cạnh chúng con. Amen.

 

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, bày ra trước mắt chúng ta một cuộc phán xét cuối cùng của Chúa, để tuyển lựa công dân Nước Trời.

Trong cuộc phán xét đó, Chúa không hề hỏi tới những thành quả vĩ đại mà con người đạt được hay việc thu tích của cải ở trần gian, cũng không phải bằng cấp hay kiến thức mà con người kiếm được, nhưng là những việc rất bình thường trong đời sống hàng ngày. Đó là việc thực thi đức bác ái đối với tha nhân, đặc biệt là những người đau khổ, bé mọn.

Ngài coi việc bác ái đó chính là điều kiện để được tuyển chọn làm công dân Nước Trời. Không những thế, Ngài còn coi việc giúp đỡ cho những người khác, đặc biệt là những người đau khổ bé mọn đó là làm cho chính Ngài, khi Ngài nói: “Nào những kẻ Cha ta chúc phúc. Hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước…. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han…. Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho những kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Bởi vì, đạo Chúa được xây dựng trên tình yêu. Luật Chúa cũng được tóm gọn trong chữ YÊU. Cho nên, việc tuyển chọn vào hưởng hạnh phúc Nước Trời cũng dựa trên việc sống tình yêu. Vì thế, đạo Chúa được gọi là Đạo Yêu Thương, vì đạo Chúa bắt nguồn từ Thiên Chúa là Tình Yêu.

Vì thế, nếu không có tình yêu thương, chẳng ai có thể được tuyển lựa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy tận dụng cơ hội của mùa chay để siêng năng việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, để trong ngày phán xét, ta không bị Chúa loại khỏi Nước Trời. Amen.