Thứ Năm sau lễ Tro

Bài đọc 1: Đnl 30,15-20

Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

15 Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ. 16 Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. 17 Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, 18 thì hôm nay tôi báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu. 19 Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em : tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, 20 nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.”

 

Đáp ca: Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a)

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

1Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,2nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

3Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

4Ác nhân đâu được vậy :
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.6Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Mt 4,17

Chúa nói : Anh em hãy sám hối,

vì Nước Trời đã đến gần.

 

Tin Mừng: Lc 9,22-25

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”

 

TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO CHÚA (Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường)

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa; và tất nhiên có sự lựa chọn thì đồng thời cũng có sự từ bỏ. Chọn cái này phải chịu mất cái kia. Cuộc đời người Kitô hữu cũng vậy! Chúng ta chọn Chúa thì đương nhiên chúng ta phải từ bỏ những điều không phù hợp với với đời sống theo Chúa. Đó cũng chính là điều mà Chúa nói tới trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay. Khi chúng ta lựa chọn Chúa thì Ngài mời gọi chúng ta 2 điều: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình”: Chúa Giêsu hiểu con người, Ngài biết con người có khuynh hướng thích những gì dễ dãi, ham uy quyền và hưởng thụ; nhưng tất cả những những điều đó thường làm cho con người xa Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đòi con người phải từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ ý riêng mình để sống theo thánh ý của Thiên Chúa.

“Phải vác thập giá mình hằng ngày”: Chúa Giêsu cũng biết con người không thích đau khổ, nhưng Ngài muốn con người vác tất cả các đau khổ này hằng ngày mà theo Ngài, vì nó sẽ sinh lợi ích cho con người, và giúp con người đạt tới lý tưởng mà con người theo đuổi. Chính Ngài cũng qua con đường đau khổ đó để đem lại ơn Cứu Độ

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin chọn Chúa làm gia nghiệp đời con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con và giúp chúng con chọn lựa điều đẹp lòng Chúa; đồng thời, biết từ bỏ những gì nguy hại đến đời sống mai sau của chúng con. Amen.  

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại, sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu đã loan báo cho các môn đệ về cuộc thương khó của Ngài, đồng thời Ngài nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”.

Những lời chỉ dạy của Chúa trên đây cho chúng ta thấy; con đường thập giá là con đường duy nhất dẫn tới vinh quang phục sinh bất diệt và cũng chính là con đường Chúa đã đi qua.

Chúng ta muốn trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá. Tất cả những con đường dễ dàng khác không phải là con đường dẫn tới vinh quang phục sinh. Nó sẽ dẫn tới một thứ vinh quang mau qua hoặc là một thứ vinh quang giả tạo chứ không dẫn người theo nó vào vinh quang trên trời.

Thế nhưng, người đời lại chỉ muốn vinh quang mau qua, vang bóng một thời mà không tìm sự sống đời đời nơi Thiên Chúa. Đó là một sự sai lầm và nguy hiểm trước mặt Chúa. Chính vì thế Chúa mới nói thêm rằng: “được lợi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì ?”.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức đón nhận thập giá trong bổn phận và trung thành vác đi theo Chúa đến cùng, để chúng ta xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Đừng tìm kiếm vinh quang mau qua nơi trần thế, đừng quá bám víu vào vật chất mà quên mất đường về quê trời. Đừng tìm hưởng lợi lộc vật chất nơi trần gian mà đánh mất linh hồn thì đáng thương, đáng trách và khốn khổ đời đời. Amen.