Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

Bài đọc 1: Xh 32,7-14

Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài.

Bài trích sách Xuất hành.

7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói : ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê : “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”

11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập ? 12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao : Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất ? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng : Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.

 

Đáp ca: Tv 105,19-20.21-22.23 (Đ. c.4a)

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

19Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê,
rồi phủ phục tôn thờ tượng đó.20Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

21Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập,22việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

23Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,
nếu người Chúa chọn là Mô-sê
chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người,
hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

 

Tung hô Tin Mừng: Ga 3,16

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

 

Tin Mừng: Ga 5,31-47

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”

 

“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận.” (Lm. Phêrô Đỗ Đức Kiên, C.Ss.R)

Hôm nay Tin Mừng tiếp tục tường thuật cho chúng ta về sự thất vọng của Chúa Giêsu trước thái độ cứng lòng của những người đồng hương Do Thái của Ngài, cách riêng là giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Chúa giới thiệu cho họ biết về Thiên Chúa Cha, và rằng những gì Ngài nói và làm đều vâng theo thánh ý Chúa Cha. Giới lãnh đạo Do Thái giáo không những không đón nhận mà còn kết án Chúa tội phạm thượng: dám gọi Thiên Chúa là cha.

Được làm con Thiên Chúa Cha là một hồng ân vô cùng lớn lao của mỗi người tin, điều mà giới lãnh đạo Do Thái giáo thời Chúa Giêsu không thể đón nhận được. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người tin làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một cho chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu và qua Ngài mà chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã thương ban Con Một Cha đến thế gian để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thảo hiếu với Cha. Xin cho cuộc đời mỗi chúng con thành lời ca ngợi tình yêu vô biên của Cha. Và mỗi chúng con thành chứng tá cho Cha giữa thế gian. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại Chúa Giêsu nói với những người Do thái rằng: Ngài không tự làm chứng về Ngài, nhưng có bốn chứng cớ làm chứng cho Ngài rằng; Ngài bởi Thiên Chúa mà đến: thứ nhất là bằng chứng của Gioan tẩy giả. Thứ hai là chính lời những Chúa nói và những việc Chúa làm. Thứ ba là Chúa Cha làm chứng cho Ngài. Thứ bốn là bằng chứng của Kinh Thánh ghi lại lời các ngôn sứ đã tiên báo về Ngài.

Mặc dù Ngài đưa ra những bằng chứng xác thực đó nhưng những người Do thái vẫn cố chấp, không chấp nhận Ngài bởi Thiên Chúa mà đến và đến để cứu độ nhân loại.

Chẳng phải ngày xưa người Do thái cố chấp không chấp nhận Ngài là Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại, mà thời đại nào cũng có những người cố chấp không tin, không chấp nhận. Tuy nhiên, dù con người chấp nhận hay không chấp nhận thì sự thật mãi mãi vẫn là sự thật. Như một triết gia kia đã nói: “một chân lý dù muôn người bài bác, vẫn là một chân lý. Một sự sai lầm dù muôn người ca tụng, vẫn là một sự sai lầm”.

Do đó, ai chối bỏ Chúa là Chân Lý thì đồng nghĩa với việc chối bỏ sự sống đời đời. Ngược lại, ai chấp nhận Chúa là chân lý thì đón nhận được ơn giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi sự thống trị của ma quỷ. Như chính Chúa đã nói: “chân lý sẽ giải thoát anh em” và người đó sẽ chiếm hữu được sự sống đời đời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức; đừng bao giờ chối bỏ niềm tin vào Chúa. Bởi vì chính Ngài là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG đích thực đem lại sự sống đời đời cho những ai đón nhận và tin vào Ngài. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Để chứng minh mình là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã luôn thi hành Thánh Ý Cha. Đối với người Kitô hữu cũng vậy, thực thi Thánh Ý Chúa là cách thế biểu lộ chúng ta là con cái Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa được mọi người khen Chúa nói hay. Lúc Chúa làm phép lạ, mọi người trầm trồ thán phục Chúa. Nhưng dù nói gì, Chúa không bao giờ nói theo ý riêng mình, mà chỉ nói lời Tin Mừng phục vụ Ý Cha. Làm gì, Chúa cũng làm để tôn vinh Danh Cha. Ý Chúa Cha là kim chỉ nam cho cuộc đời của Chúa trên trần gian này. Xin Chúa cho con luôn biết nói sao cho phù hợp với Ý Chúa, làm gì cũng làm sao cho vừa lòng Chúa.

Chính nhờ sự tận hiến ý riêng để thi hành Ý Cha mà cuộc đời Chúa trở nên một hiến tế đẹp lòng Cha, có sức cứu độ toàn thế giới, trong đó có mỗi người chúng con. Chính nhờ cuộc đời tận hiến đó, tận hiến đến chết trên Thánh giá, mà Chúa được Cha siêu thăng phục sinh và cho vinh hiển bên Cha. Nhờ thấy vậy, các Tông đồ nhận ra Chúa thật là Chúa và họ đã dám sống chết theo Chúa.

Lạy Chúa, con biết mỗi Kitô hữu chúng con dù có nói hay, dù có làm giỏi, mà không nói và làm vì Danh Chúa và theo Ý Chúa, thì cũng tựa thùng rỗng kêu to, phèng la inh ỏi. Khi đó, đời con chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa cũng như chẳng đủ sức thuyết phục đươc ai tin theo Chúa.

Xin Chúa cho con luôn biết nhìn lên Thanh giá Chúa, nơi Chúa biểu lộ tột đỉnh lòng vâng phục Ý Cha, để nhờ đó con thêm can đảm vâng theo Ý Chúa trong cuộc sống thường ngày. Xin cho con luôn nhớ tới sự phục sinh của Chúa để thêm dứt khoát và tin tưởng chọn lựa Ý Chúa hơn chọn ý riêng mình. Amen.

Ghi nhớ: “Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng”.