Thứ năm tuần V – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: 1 V 11,4-13

Vì ngươi đã không giữ giao ước, Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi, nhưng vì nể Đa-vít, Ta sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

4 Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại ; lòng vua không còn chung thuỷ với Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. 5 Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. 6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương Đa-vít. 7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. 8 Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua ; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ.

9 Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, 10 và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. 11 Đức Chúa phán với vua Sa-lô-môn : “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. 12 Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. 13 Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.”

 

Đáp ca: Tv 105,3-4.35-36.37 và 40 (Đ. c.4a)

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

3Hạnh phúc thay người giữ đức công minh
và hằng thực thi điều chính trực !4Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài,
xin ngự đến viếng thăm, mà ban ơn cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

35Họ sống chung lộn giữa chư dân,
học đòi những hành vi của chúng.36Họ lấy tượng thần chúng mà thờ :
đó chính là cạm bẫy họ sa chân.

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

37Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần.40Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ,
Người tởm kinh gia nghiệp của mình.

Đ.Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Tung hô Tin Mừng: Gc 1,21bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mc 7,24-30

Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

24 Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” 29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

Suy niệm (Andrew)

Phân biệt đối xử là một thái độ vẫn thường xuyên xảy ra trong gia đình và xã hội. Chúa Giêsu đến với thế giới này đã phá tan ngăn cách dân tộc, đất nước, quốc gia. Thánh Mác-cô hôm nay kể lại cho chúng ta biết về điều ấy. Đức Giêsu đã đến miền đất dân ngoại, vào nhà một phụ nữ dân ngoại, và đặc biệt trừ quỷ cho đứa con gái của người phụ nữ đó. Theo lẽ bình thường, Đấng Cứu Thế đến sẽ chỉ đến cứu con cái nhà Ít-ra-en. Nhưng, Đức Giêsu đến là để cứu chữa tất cả mọi thành phần, dù là người Hy Lạp hay Do Thái. Đức Giêsu không phân biệt đối xử với bất cứ ai. Ngài đến để mang ơn cứu độ cho tất cả mọi dân. Bất cứ ai tin, thì được Chúa Giêsu cứu chữa.

Chúng ta được Chúa cứu là nhờ vào hồng ân bao la của Người. Vì thế, chúng ta cũng phải có tấm lòng quảng đại, bao dung với hết tất cả mọi người. Tôi có bao giờ phân biệt đối xử với những người khác không? Tôi có bao giờ xúc phạm hay thiếu sự tôn trọng với những người mà tôi gặp gỡ không? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến hết tất cả mọi người. Xin cho chúng con đừng bao giờ phân biệt đối xử, cũng nhưng xúc phạm đến lòng tự trọng của những người khác. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại việc Chúa Giêsu chữa cho con gái người phụ nữ xứ Xyria khỏi bị quỷ ám, nhờ lòng tin mãnh liệt của bà.

Qua việc chữa lành này, ta nhận thấy tình thương của người mẹ dành cho con bà vượt lên trên tất cả. Bà là một người phụ nữ gốc Phênisi thuộc xứ Xyria và là dân ngoại, thế mà bà lại đặt niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu.

Để thử lòng tin của bà, Chúa đã nói với bà rằng: “không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con”. Nhưng bà thưa lại rằng: “thưa Ngài, đúng thế. Nhưng lũ chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của đám trẻ rớt xuống”.

Đứng trước lời thử thách đức tin cứng cỏi như thế, nhưng tình mẹ thương con đã vượt lên trên tất cả. Bà tự nhận mình như lũ chó con ở dưới gầm bàn chỉ dám nhận phần dư thừa của con cái mà thôi.

Thấy lòng tin mãnh của người phụ nữ dân ngoại, Chúa đã nhận lời chữa con gái bà khỏi quỷ ám.

Qua phép lạ chữa lành nhờ lòng tin mãnh liệt của người phụ nữ dân ngoại, chúng ta cần xem lại lòng tin của ta trước những lúc khó khăn ta gặp thấy trên đường đời. Nhiều lúc ta cầu xin Chúa nhưng ta không nhận được ơn chữa lành vì lòng tin của ta quá hời hợt, nông cạn, không đủ để nhận được sự chữa lành của Chúa.

Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của ta, để khi gặp khó khăn thử thách, ta biết thực sự tín thác vào Chúa, để nhận được sự nâng đỡ và ơn chữa lành của Chúa. Amen.