Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Bài đọc 1    Ed 18, 21-28

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường tội lỗi của nó mà được sống sao?

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

21 Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. 22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. 23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? 24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm: nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết”.

25 Các ngươi lại nói: “Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.” Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? 26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. 28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.

 

Ðáp ca        Tv 129, 1-2.3-4.5-6a.6b-8

Đ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?

  1. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
  2. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài.
  3. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.
  4. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, rông cậy Chúa đi, Ít-ra- en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Tung hô Tin Mừng        Ed 18, 31

Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới, và một thần khí mới.

Tin Mừng   Mt 5, 20-26

Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ  có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở  lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không  ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

Suy niệm (Lm. Giuse Nguyễn Bá Hiển)

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Sau khi chúng ta hoàn tất các nhiệm vụ được trao, nhiều người thường nghĩ: vậy là được rồi, cũng tạm ổn, vậy vậy thôi. Khi nghe những từ đó, tự chúng ta thấy rằng, có thể làm gì đó hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn…

Những người Kinh sư và Phariseu có thể được coi là những người công chính khi họ: không giết người, không ngoại tình, không rẫy vợ, không bội thề, không làm việc ngày Sabat… Hoặc nói toàn diện hơn, luật bảo gì họ làm đúng như vậy. Tuy nhiên, bước sang thời Tân Ước, Chúa muốn con người cần có sự tiến triển hơn các Kinh sư và Phariseu. Bằng không, chúng ta không thể vào được Nước Trời. Giết người quả thực là một trọng tội rất rõ ràng, có lẽ không ai trong chúng ta dám làm điều đó. Nhưng giận người khác, mắng người khác, chửi người khác, nói xấu người khác, xét đoán người khác… có khi chúng ta lại dám làm, làm nhiều lần. Đó là một cách thức khác chúng ta đang giết tâm hồn của tha nhân.

Lậy Chúa, xin cho chúng con biết làm chủ, biết giữ miệng lưỡi của mình: đừng mắng, đừng chửi, đừng nói xấu, đừng xét đoán anh chị em, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp hoặc những người chúng con tiếp xúc. Đó chính là cái “Hơn” mà Chúa đang mời gọi chúng con. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Chúa đến để kiện toàn lề luật. Bởi vì các Kinh Sư và những người Pha-ri-sêu, tuy là những nhà thông luật, nhưng họ chỉ căn cứ bề ngoài chứ không căn cứ tinh thần của lề luật và cũng không căn cứ nguyên nhân dẫn tới hành động vi phạm lề luật.

Chính vì thế mà Chúa muốn chỉnh sửa để làm cho lề luật ấy trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng trước khi chỉnh sửa, Ngài đã so sánh giữa luật cũ với luật mới để cho họ thấy rõ nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội, khi Ngài nói: “Anh em đã nghe luật người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.

Với việc chỉnh sửa ấy, ta thấy Chúa ngăn cấm ngay từ trong tư tưởng là nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội. Hơn nữa, Chúa còn đòi buộc con người phải hoà giải và tha thứ cho nhau trước khi muốn được giao hoà với Chúa qua việc dâng của lễ. Đó chính là điều kiện để ta được Thiên Chúa thứ tha như ta vẫn đọc trong kinh Lạy Cha.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng hoà giải và quảng đại tha thứ cho anh em khi họ xúc phạm đến chúng ta. Hãy luôn nhìn ngắm gương tha thứ của Chúa trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”, để ta tìm được sức mạnh, sự can đảm và lòng quảng đại để ta tha thứ cho anh em mình. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thiên Chúa đòi buộc ta: không những không được giết người bằng gươm đao, súng đạn, mà còn phải diệt trừ mọi mầm mống đưa đến giết người, đó là sự giận hờn, phẫn nộ, thù ghét, xúc phạm đến nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy con nội tâm hóa lề luật: không chỉ cái bên ngoài là xấu, mà cái xấu bắt đầu từ chính lòng con. Chúng con nghĩ xấu về nhau, lăng nhục, cãi vã, tranh chấp, xúc phạm đến anh em, đó là dấu chứng trái tim con còn thiếu yêu thương, chưa biết đón nhận và tha thứ cho người khác.

Con biết Chúa yêu thương loài người chúng con vì mỗi người là hình ảnh của Chúa Cha và là anh em của Chúa. Không có gì đụng chạm tới con người mà lại không đụng chạm tới chính Chúa. Chính khi nhập thể làm người, Chúa đã sống trọn vẹn kiếp người và đã tự đồng hóa với chính những kẻ bé mọn nhất. Vì thế, Chúa dạy con yêu thương anh em. Chúa dạy con chẳng những không được giết người, mà còn không được xúc phạm đến anh em khi nghĩ xấu, nói xấu, giận hờn, phẫn nộ hoặc thù ghét.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu và là tình yêu bao trùm chúng con. Làm sao con có thể đến với Chúa khi lòng còn chất chứa hận thù, ghen ghét ? Con chưa phải là người con của Chúa khi còn thiếu vắng yêu thương tha thứ. Xin Chúa cho con biết làm hòa với anh chị em con trước, để con xứng đáng đến trước bàn thờ Chúa dâng lễ. Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng tấm lòng, biết quảng đại, yêu thương và tha thứ.

Chúa đã rộng lượng tha thứ cho con tất cả, xin giúp con cũng biết quảng đại tha thứ cho anh chị em con. Con muốn sống yêu thương mọi người chỉ vì chính Chúa đã quảng đại yêu thương con. Amen.

Ghi nhớ: “Hãy đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã”.