Thứ Tư tuần II mùa Chay

Bài đọc 1    Gr 18, 18-20

Hãy đến đây ta cùng nhau hại nó.

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Các kẻ thù con nói: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói.”

Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. 20 Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng.

 

Ðáp ca        Tv 30, 5-6.14.15-16

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.

Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.

Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.

Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa,dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay ngài.  Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con.

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.

 

Tung hô Tin Mừng   Ga 8, 12

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi, sẽ nhận được  ánh sáng đem lại sự sống.

 

Tin Mừng   Mt 20, 17-28

Họ sẽ kết án xử tử Đức Giê-su.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê- su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới  được.”

24  Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25

Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng  như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Suy niệm (Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển)

Nếu như được hỏi rằng, bạn theo Chúa để mong có được điều gì thì chắc hẳn có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Và nếu hỏi cụ thể hơn, bạn thường xin Chúa điều gì trong khi cầu nguyện thì câu trả lời thường là những nhu cầu của ta, những nhu cầu chính đáng và nhiều khi, cả những nhu cầu không chính đáng. Điều ấy có lẽ cũng giống như lời cầu xin của bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê mà chúng ta nghe trong Tin Mừng hay như nỗi khát mong của cả 12 môn đệ. Họ theo Chúa nhưng không xin điều Chúa muốn, không tìm điều Chúa hứa. Họ vẫn khao khát những giá trị của cuộc sống trần thế chứ chưa kiếm tìm những giá trị của Nước Trời.

Trở thành môn đệ Chúa Giê-su là một hành trình để từng bước thanh tẩy mình khỏi những ham muốn trần tục và để biết tìm kiếm những giá trị Nước Trời. Nếu như theo đạo chỉ để kiếm tìm những giá trị trần thế thì chắc hẳn, Chúa Giê-su cũng nói với mỗi người chúng ta: “Các người không biết các người xin gì”. Không biết điều mình xin bởi không ý thức được điều gì là thiết yếu, là quan trọng với mình.

Lạy Chúa Giê-su, xin thanh tẩy những ước muốn, những khát khao nơi tâm hồn chúng con. Xin dạy chúng con luôn biết kiếm tìm những giá trị Nước Trời để chúng con sống thanh thoát và bình an hơn. Amen.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại; bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an đến xin Chúa cho hai con của bà được ngồi bên tả, bên hữu Chúa khi Ngài được vinh quang.

Theo tâm lý tự nhiên, bà mẹ nào cũng muốn cho con mình những điều tốt nhất, muốn cho con mình hơn người, hoặc ít ra cũng phải được bằng với chúng bạn. Nên bà đã không ngần ngại đến xin với Chúa điều đó.

Chúa biết rõ đó là tâm lý tự nhiên của con người. Đây không phải chỉ là mong muốn của bà Dê-bê-đê, nhưng não trạng chung của cả các tông đồ kia cũng thế thôi.

Nhân cơ hội đó, Chúa đã chỉ cho họ thấy vai trò của người lãnh đạo phải vượt trên những cám dỗ của bản thân, chỉ muốn có chỗ đứng để trục lợi, để ăn trên ngồi trốc, chỉ muốn thống trị người khác, chỉ muốn được người khác phục vụ,… mà không muốn phục vụ tha nhân.

Chính vì thế, Chúa muốn sửa sai quan niệm của họ về vai trò của người lãnh đạo khi Ngài nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy ý thức rằng: Vai trò của người lãnh đạo thực chất chỉ là một sự phân công công việc để điều khiển gia đình hay trong cộng đoàn. Vai trò lãnh đạo hoàn toàn không phải là để vụ lợi cho bản thân, càng không phải lạm quyền để thống trị. Hãy phục vụ vì Chúa và vì lợi ích của tha nhân.

Khi chúng ta nhận ra được vai trò của người lãnh đạo như thế, ta mới thực sự trở nên người phục vụ mọi người, mới hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo, điều khiển gia đình hay cộng đoàn mà Chúa trao phó cho ta và mới thực sự trở nên giống Chúa. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu tự nguyện trở nên đầy tớ phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhân loại. Chúa mời gọi ta noi gương Chúa sống khiêm tốn, phục vụ, và hiệp thông với lễ hy sinh của Chúa trên Thánh giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thế giới không mấy lúc được bình an. Chiến tranh nơi này chưa kết thúc, đã xảy ra chiến tranh nơi khác: vì có những dân tộc muốn thống trị toàn thế giới, vì có những cá nhân muốn áp đặt ý mình trên mọi người. Bao nhiêu người giành giật địa vị, tranh chấp quyền lực. Bao nhiêu người tìm mọi cách ngoi lên chiếm lấy một địa vị xã hội để khỏi bị chèn ép. Bản thân con cũng khó hạ mình xuống để chịu cho người khác hơn con. Không phải chỉ có các con ông Dê-bê-đê xin chỗ nhất, cũng chẳng phải chỉ có mười môn đệ kia tức tối, mà tất cả chúng con đều như vậy.

Lạy Chúa, để làm một cuộc cách mạng, Chúa đã bắt đầu từ bản thân Chúa. Chúa để lại cho chúng con gương mẫu khiêm tốn tuyệt vời. Cả cuộc đời, Chúa đã chẳng sống cho mình, nhưng hoàn toàn quên mình để phục vụ chúng con, và hy sinh mạng sống trên Thánh giá để trở nên hy lễ cứu độ chúng con. Thánh giá Chúa muôn đời vẫn còn đó như ngọn hải đăng giữa biển đời đầy bão táp biến động.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn lên Chúa và bắt chước Chúa. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết hy sinh tận tụy phục vụ dân tộc cách vô vụ lợi. Xin cho chúng con là bậc cha mẹ đứng đầu các gia đình biết phục vụ con cái trong tinh thần quên mình, hiền hòa, cảm thông, không gắt gỏng, khó tính hoặc cứng cỏi. Xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh biết sống tinh thần hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Và xin cho chúng con không ngần ngại hầu hạ nhau như Chúa đã từng hầu hạ chúng con. Amen.

Ghi nhớ: “Họ đã lên án tử cho Người”.