Thứ Tư lễ Tro

Bài đọc 1: Ge 2,12-18

Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.

Bài trích sách ngôn sứ Giô-en.

12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa :

“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”
13Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.

14Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc
mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu
dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.
15Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh,
công bố mở cuộc họp long trọng ;
16hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh,
triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi
cũng như trẻ thơ còn đang bú.

Tân lang hãy ra khỏi loan phòng,
tân nương hãy rời bỏ phòng khuê !
17Giữa tiền đình và tế đàn,
các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng :
“Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài !
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã
và nên trò cười cho dân ngoại !
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói :
Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi ?”
18Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người,
đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.

Đáp ca: Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a)

Đ.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.6aCon đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;17Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Bài đọc 2: 2 Cr 5,20 – 6,2

Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa : Đây là thời Thiên Chúa thi ân.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

520 Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

61 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Tung hô Tin Mừng         x. Tv 94,7b.8a

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

Tin Mừng

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

 

ĂN CÁCH KÍN ĐÁO (Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường)

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Chay. Mùa Chay được khởi đầu với thứ 4 lễ tro, bằng nghi thức xức tro trên đầu. Với việc cử hành nghi thức xức tro, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình thiêng liêng và sám hối của Mùa Chay Thánh nhằm giúp chúng ta hướng đến việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua – đỉnh cao của ơn cứu độ.

Lời Chúa ngày hôm nay chỉ cho chúng ta những việc làm cụ thể của Mùa Chay Thánh, đó là: làm việc bác ái, ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta phải thực hành những việc đạo này như thế nào mới đem lại giá trị đích thực. Trước hết, khi bố thí “đừng khua chiêng đánh trống” để cho thiên hạ biết mình đang làm việc thiện, để được người ta khen, nhưng khi bố thí “hãy làm cách kín đáo” đến độ “tay trái không biết việc tay phải làm”. Kế đến, việc ăn chay, cầu nguyện cũng vậy “đừng phô trương”, đừng tỏ vẻ rầu rĩ cho thiên hạ thấy “tôi đang ăn chay”. Những việc làm mang hình thức bên ngoài như thế không xứng hợp với những người mang danh Kitô hữu. Tức là khi thực thi những công việc này, chúng ta phải thực thi cách âm thầm, kín đáo, không phô trương, không ồn ào.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta khoe khoang để kiếm được thật nhiều sự tung hô như một sự đáp đền công ơn. Bởi vì Chúa biết rằng, khi người ta chạy theo những lời khen ngợi, những sự tán dương của người đời thì người ta sẽ quên đi mục đích hướng về tương quan với Thiên Chúa. Khi chạy theo những gì thuộc về con người thì người ta sẽ mãi buộc chặt mình ở chốn trần đời này mà khó có thể vươn mình lên tới Chúa để có được hạnh phúc đích thật.

Lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể Hội thánh, con bước vào Mùa Chay để sám hối trở về cùng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con dẹp đi mọi thói đời xấu xa nơi chúng con. Xin dẹp đi thói khoe khoang ngạo mạn, quy về cái tôi cá nhân nơi chúng con. Xin cho chúng con biết chân thật, biết khiêm nhường, biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh để tỏ lòng sám hối. Amen.    

Đời sống thiêng liêng (Denis McBride)
Giới thiệu
Đầu Mùa Chay, Giáo Hội trao cho chúng ta những suy tư của Chúa Giêsu về ba việc thiết yếu trong đời sống thiêng liêng : cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúng ta được mời tham gia vào cả ba việc đó, vì vậy thật là đúng khi chúng ta suy gẫm về những lời dạy của Chúa Giê-su, là lời Thiên Chúa nói với chúng ta hôm nay.
Trước khi bàn đến bất kỳ việc nào trong ba việc này, Chúa Giê-su đưa ra cảnh báo : đừng thực hành đạo đức để người ta nhìn thấy, đừng tỏ ra ngoan đạo nơi công cộng với con mắt liếc xem thiên hạ có phản ứng gì không. Lập trường của Chúa Giêsu rõ ràng : Ngài chống lại điều đó. Ngài không chống lại việc làm gương sáng, vì đó là tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giêsu chống lại những kẻ lợi dụng tôn giáo để quảng cáo cho mình.
Cầu nguyện
Người Do Thái phải cầu nguyện vào giờ đã định trong ngày : 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Dù ở bất cứ đâu, họ cũng phải dừng lại, cúi đầu, dang tay hướng lên trời. Nhưng một số người muốn rằng khi giờ điểm thì họ chắc chắn đang đứng ở vị trí cao nhất ai cũng thấy, hoặc ở một góc phố đông đúc vào buổi trưa, để họ có thể trình diễn lòng trung thành với lề luật một cách sống động, đảm bảo rằng ai cũng nghe thấy những lời cầu nguyện của họ thật to và dài. Chúa Giê-su không nghĩ nhiều đến việc thể hiện lời cầu nguyện đặt giờ ngừng giao thông, đã được tính toán trước ở nhà, khi mà người ta có thể nhầm lẫn giữa độ dài với lòng trung thành, giữa ăn nói trôi chảy với sự chân thành.
Điểm mấu chốt của cầu nguyện là hướng lên Chúa Cha, chứ không phải quen miệng như bật máy ghi âm. Bài kiểm tra cầu nguyện có thực hay không của Chúa Giê-su là : nó diễn ra ở những nơi “kín đáo” trong cuộc sống của chúng ta, khi khán giả đã về nhà, khi máy ghi âm tắt, khi cửa đóng, nhưng lòng ta thì rộng mở hướng về Cha, Đấng yêu thương chúng ta. Một ráp-bi Do Thái danh giá đã nói: “Thiên Chúa phán với Ít-ra-en, hãy cầu nguyện trong hội đường. Nếu không thể, hãy cầu nguyện trên giường. Nếu không thể nữa, nằm yên nói bằng con tim.”
Ăn chay
Giống như cầu nguyện, ăn chay là một phần quan trọng trong truyền thống tâm linh và là dấu hiệu của lòng thống hối. Nhịn ăn luôn đi với sám hối : nếu không, nó chỉ đơn giản là thần học giảm cân. Chúa Giê-su chỉ trích những người cầm chắc rằng khuôn mặt của họ đủ thiểu não để ai cũng tin họ đang ăn chay. Ở Palestine, hai ngày ăn chay là thứ Hai và thứ Năm, đây cũng là ngày họp chợ. Mọi người có thể sử dụng chợ búa để phô trương lòng nhiệt thành tôn giáo của họ. Chúa Giêsu nói không với điều này. Khuôn mặt rầu rĩ không có gì đảm bảo là Ki-tô hữu “có bản quyền” nhưng phải trông như thể đã thuê mặt trời trang điểm. Vậy một lần nữa, điều quan trọng là Chúa biết chúng ta đang làm gì.
Chúng ta kiêng ăn những thức gì ? Thánh Gio-an Kim Khẩu viết: Tôi nói với bạn rằng có thể chay tịnh khi không chay tịnh. Có phải là tôi đố mẹo chăng ? Thưởng thức thực phẩm không có gia vị tội lỗi, đó là kiểu ăn chay tốt hơn. Bởi vì trước hết chúng ta có nghĩa vụ phải kiêng ăn tội lỗi. Không có ích gì khi chay bữa chiều rồi cả buổi tối karaoke um làng xóm. Chúng ta phải chay tội lỗi của mình trước khi để bụng đói, điều đó sẽ khiến ăn chay đi với ăn năn.
Bố thí
Khi nói đến bố thí cho người nghèo, Chúa Giê-su quan tâm đến chuyện khua chiêng đánh trống hơn quà được trao. Ngài đưa ra châm ngôn : “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”. Trong đền thờ có một căn phòng gọi là Phòng im lặng, nơi mọi người có thể chuộc lỗi bằng cách cúng dường ẩn danh để người nghèo được âm thầm giúp đỡ. Đây là cách cho được Chúa Giêsu chấp nhận : thầm lặng và vì lợi ích của người nghèo.
Chúng ta có thể cho gì? Chúng ta nên chia sẻ những món quà quý giá nhất mà chúng ta đã nhận được : tình yêu, lòng trắc ẩn, sự hiểu biết và sự tha thứ. Tha thứ là cho đi. Cho tất cả trừ chính mình ? Gương Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cho đi chính mình. Ngài đã trao tặng chính mình một cách hào phóng : thời gian, năng lực và nhiều thứ khác. Cuối cùng, Ngài đã ban cho chúng ta chính máu thịt của Ngài.
Kết
Vì vậy, vào đầu Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta đổi mới đời sống bằng những việc thiêng liêng quan trọng là cầu nguyện, ăn chay, bố thí, và tuân theo lời khuyên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Hôm nay chúng ta cố gắng khởi động. Chúng ta nhận tro như dấu hiệu cho thấy chúng ta sẵn sàng bước theo lối sống Tin Mừng. Khi nhận tro chúng ta lại được nghe lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Marcô : “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Vậy, hãy bắt đầu Mùa Chay của chúng ta.