Thứ Tư Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1    Cv 20, 28-38

Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa,

Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài.

Trích sách Công vụ tông đồ.

Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.

Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những   người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35  Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.”

36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. 37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. 38 Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

 

Ðáp ca        Tv 67, 29-30.33-35a.35b-36c

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài, việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố. Từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem, là nơi vua chúa về triều cống.

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa, Đấng ngự chốn cửu trùng, chốn cửu trùng thái cổ. Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng. Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa.

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Ánh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en, sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm. Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra Người là Đấng khả tôn khả uý. Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

Tung hô Tin Mừng        x. Ga 17, 17b.17a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý. Xin  hãy thánh hiến chúng con trong sự thật. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng   Ga 17, 11b-19

Xin cho họ nên một như chúng ta.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng  trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin  thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Suy niệm: (Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp)

Sau công đồng Vaticano II, vấn đề hợp nhất Kitô giáo đã được đặc biệt chú ý, bằng chứng là công đồng đã công bố một sắc lệnh nói về sự hiệp nhất Kitô giáo. Điều đó hôm nay cũng thấy xuất hiện trong lời cầu nguyện với Cha của Chúa Giêsu: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” Điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh đó là sự hiệp nhất của các môn đệ phải theo mẫu mực của sự hiệp nhất giữa Ngài với Cha Ngài. Hiệp nhất không dừng lại nơi lời nói, mà còn được hiện thực hóa trong những việc làm cụ thể. Việc làm cụ thể đầu tiên đó là sự thuận hoà, tiếp đến chính là thái độ lịch sự và tế nhị.

Lạy Chúa, Chúa chính là nguyên lý của sự hiệp nhất xin cho chúng con biết tránh xa tội lỗi để được kết hợp với Chúa để nhờ đó chúng con có được sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng con đang sống.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ còn ở lại trong thế gian. Chỉ cần ta trung thành với Chúa Giêsu, còn ngoài ra, ta cứ an tâm phó thác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay qủa thực có một sức khích lệ an ủi con rất nhiều. Khó có một trang phúc âm nào cho con dễ cảm nếm được mối tình nồng thắm của Chúa bằng Lời Chúa hôm nay. Chúa về với Chúa Cha, nhưng Chúa không bỏ mặc chúng con. Chúa không quên chúng con, trái lại, Chúa còn lo cho tương lai của các tông đồ và lo cho số phận của chúng con còn ở lại trần gian.

Thân phận của người môn đệ Chúa ở giữa thế gian quả là một nghịch lý. Con ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống ở giữa đời nhưng không được sống hoàn toàn như người đời. Không giống thế gian nên con bị thế gian ghét bỏ. Không về hùa với thế gian nên con bị thế gian bách hại. Không để bị lây nhiễm tinh thần thế gian nên con phải can đảm chiến đấu chống lại cám dỗ chạy theo thế gian. Nhưng lạy Chúa, dù gian nan đau khổ, con vẫn tin tưởng phó thác nơi Chúa và trung thành bước theo Chúa. Trái tim con đã thuộc về Chúa, con tin rằng tình yêu và ơn thánh của Chúa sẽ gìn giữ con và giúp con chiến thắng.

Chính vì thế mà con không chạy trốn thế gian. Chúa đã muốn để con ở lại thế gian và sai con vào thế gian. Ơn gọi của con là sống giữa đời, thấm nhập vào thế gian, để phục vụ nhân loại và làm chứng cho Chúa. Xin Chúa giúp con đưa tinh thần Phúc âm vào mọi sinh hoạt của cuộc sống. Xin Chúa gìn giữ con trong chân lý của Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Ðể chúng được nên một như Ta”.

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài và dĩ nhiên là Ngài cầu nguyện cho cả chúng ta và cả những thế hệ tiếp theo nữa.

Bởi vì, Chúa biết rõ sự yếu đuối của các ông. Mặc dù yếu đuối, nhưng các ông vẫn phải ở lại thế gian để chu toàn bổn phận loan báo Tin mừng cứu độ mà Chúa đã trao cho các ông và phải chống chọi với những thế lực ác thần.

Chính vì thế mà Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha cho các ông; tuy sống giữa thế gian, nhưng không được thuộc về thế gian. Nghĩa là đừng để cho thế gian lôi kéo mà quên đường về với Chúa.

Trong lời cầu nguyện đó, Chúa đã chỉ cho các ông thấy; chính Ngài đã sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Ngài đã hoàn toàn chiến thắng thế gian, không để thế gian lôi kéo, chiếm đoạt hay điều khiển Ngài. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ.

Trái lại, các tông đồ lại là những con người mỏng giòn yếu đuối, phải chống chọi với thế gian. Nên Chúa đã cầu nguyện khẩn thiết với Chúa Cha cho họ. Lời cầu nguyện ấy, không phải chỉ cho các tông đồ xưa kia mà còn cho cả chúng ta ngày hôm nay nữa.

Chúng ta cũng đang sống giữa một thế giới, với biết bao nhiêu lo toan vất vả và biết bao nhiêu thứ cám dỗ, luôn tìm cách phá vỡ mối hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha, để chúng ta được nên một như sự hiệp nhất giữa Ngài với Chúa Cha khi Ngài nói: “để chúng nên một như chúng ta”.

Ước gì qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay, giúp cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức rằng; chúng ta còn phải sống giữa thế gian, nhưng đừng bao giờ để thế gian lôi kéo hay chiếm đoạt chúng ta, đồng thời, ta hãy luôn xin Chúa cho ta được sống trong mối hiệp nhất bằng tình yêu của Chúa, để ta luôn được nên một trong Chúa và được Chúa gìn giữ ta thoát khỏi quyền lực ác thần. Amen.