Thứ Tư Tuần VII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1

Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao ? Hãy nói : Nếu Chúa muốn.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

13 Anh em thân mến, bây giờ, hãy nghe tôi. Có những kẻ nói : “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”, 14 trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. 15 Thay vì nói : “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, 16 thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. 17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.

Đáp ca

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

2Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân,3cả thường dân lẫn người quyền quý,
hạng phú gia với kẻ cơ bần.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

6Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?7Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

8Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?9Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

10Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số ?11Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Suy niệm 1: (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Tin Mừng phải được rao giảng. Rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa không phải là đặc quyền của riêng ai, nhưng là sứ mạng của tất cả mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay đã xác định rõ thái độ con phải có đối với việc loan báo Tin Mừng. Đang khi các tông đồ tỏ ra không bằng lòng về một người lạ mặt lấy Danh Chúa mà trừ quỷ, thì chính Chúa đã bênh vực người đó. Thông truyền cứu độ, đó là sứ mạng Chúa trao cho tất cả mọi người, không trừ ai. Và tiêu chuẩn để xác định một người thuộc về Chúa, đó là người ấy có hành động nhân danh Chúa hay không.

Lạy Chúa, mỗi khi nhận được tin vui về người thân, con chỉ muốn đến ngay với họ. Và nếu như họ chưa biết tin vui ấy, thì con muốn rằng chính con sẽ là kẻ báo tin vui cho họ. Tin vui càng lớn bao nhiêu, con càng muốn báo cho họ sớm bấy nhiêu. Nhưng tất cả các tin vui mà con vừa thưa với Chúa thật là tầm thường so với Tin Mừng mà Chúa đã đem đến cho loài người. Đây là tin trọng đại làm thay đổi số phận cả loài người. Tin trọng đại ấy khơi dậy trong tâm hồn con ước muốn được ra đi loan báo cho anh chị em con. Con muốn ra đi, thoát ly tất cả những cũ kỹ hư nát của nếp sống, muốn gội sạch lớp mốc đã phủ dầy theo ngày tháng, muốn trở thành một con người mới nhân danh Chúa. Ước mơ ấy bừng sáng trong con, hoàn toàn mới mẻ, cao thượng và mạnh mẽ.

Ước gì đó cũng là ước mơ của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì bỏ nhà đi hoang, sẽ lên đường rao giảng Nước Chúa. Con dâng lên Chúa ước nguyện đó, xin Chúa chúc phúc cho con. Amen.

Ghi nhớ:“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Suy niệm 2: Lm Phaolo Đào Văn Trường : Ai là người theo Chúa?

Bài Tin Mừng hôm nay khá ngắn gọn nhưng để lại cho chúng ta bài học sâu sắc.

Các môn đệ là những người được chính Chúa Giê-su tuyển chọn sau khi đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Chính vì vậy, có thể nói các ông là những người gần Chúa Giê-su, được lắng nghe và hiểu về giáo huấn của Người nhất. Vậy mà hôm nay, ông Gio-an_ người được coi là người môn đệ Chúa yêu lại thốt lên những lời đậm chất ghen tỵ và ích kỉ.

Thái độ này mỗi người trong chúng ta có lẽ ai cũng có. Chúng ta thường hay tự hào cho rằng mình theo đạo Thiên Chúa là tốt nhất và khinh chê những đạo khác, coi họ là những người không đạo đức, thánh thiện như chúng ta. Chúng ta còn lấy danh Thiên Chúa ra để đe dọa như nói: Chúa phạt. Điều đó khiến chúng ta trở thành nguyên nhân của sự chia rẽ và kì thị. Hơn nữa, chúng ta còn có thái độ quy hướng về mình, mọi ơn lành Chúa ban chỉ biết giữ cho bản thân. Chúa ban cho của cải, tài năng, sức khỏe nhưng không biết chia sẻ và phục vụ người khác nhưng chỉ muốn làm ích lợi cho riêng mình, cũng không muốn ai hơn mình, nếu có ai hơn thì coi đó là sự bất công. Chúng ta luôn bắt Chúa làm theo kế hoạch và suy nghĩ của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa giàu lòng thương xót và luôn quảng đại với hết mọi người. Xin giúp chúng con trở nên những cánh tay nối dài của Chúa giữa trần gian, hầu làm cho muôn dân đều được hưởng ơn cứu độ.

Suy niệm 3: Lm Phêrô Mai Viết Thắng

ôm nay, thánh Mác-cô thuật lại, sau khi Chúa chỉnh đốn các môn đệ về việc các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất để được hưởng lợi, để được thống trị kẻ khác, thì ông Gioan liền khoe với Chúa là ông đã có công ngăn cản được một người nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Ông tưởng hành động của ông sẽ được Chúa tán đồng, khen ngợi.

Nhân cơ hội đó, Chúa đã chỉ rõ cho các ông thấy thái độ hẹp hòi và ý nghĩ thiển cận của Gioan, không muốn cho người khác được hưởng ân huệ của Thiên Chúa, không cho người khác được bằng mình, chỉ vì một lý do là người đó không thuộc về phe nhóm của các ông.

Việc làm của Gioan bộc lộ rõ thái độ ích kỷ, chỉ muốn độc quyền giữ Chúa cho riêng nhóm của mình. Giống như những người Do thái, họ luôn luôn nghĩ họ là dân riêng của Chúa, chỉ có họ mới được hưởng ân huệ của Chúa còn người khác thì không. Đó là thái độ ích kỷ, đó không phải là ý Chúa.

Ngay lúc đó, Chúa đã chỉ cho Gioan và các môn đệ thấy rằng: “đừng ngăn cản người ta. Vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. Cũng ngay lúc ấy, Chúa đưa ra một nguyên tắc cho các ông, đó là: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Qua đó, Chúa muốn chỉ cho các ông thấy việc trừ quỷ nhân danh Chúa chính là việc tốt để tôn vinh Thiên Chúa. Vì giải thoát cho một người bị quỷ ám là một việc tốt. Cho nên, đừng ngăn cản họ.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng có cái nhìn hẹp hòi ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Đừng nghĩ mình độc quyền về ơn cứu độ mà không biết chia sẻ cho người khác. Xin Chúa cho chúng ta hãy có lòng quảng đại và có cái nhìn cởi mở. Đừng ngăn cản việc làm tốt nơi người khác, bất luận họ là ai. Hãy luôn nhớ rằng: “vinh quang của Thiên Chúa là cho con người được sống”. Amen.