Bài hát cộng đồng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

 

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ ÁNH SÁNG VINH QUANG Ngọc Linh
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 97

2. THÁNH VỊNH 97

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ DÂNG LÊN CHÚA BÁNH THƠM Phan-xi-cô
Hiệp Lễ 1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

2. TÌNH NÀO LỚN HƠN

Lm. Nguyễn Duy

Lm. Thái Nguyên

Kết lễ ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG Lm. Vinh Hạnh

 

 

Tải về file PDF

CA NHẬP LỄ: ÁNH SÁNG VINH QUANG

Ngọc Linh

ĐK: Ánh sáng đã xóa tan màn đêm trần gian ơi! Hãy vui mừng người khắp chốn hãy hát lên mừng Chúa đã sống lại.

 1. Ngài ngự trên Ngai vua cao sang. Ngài tỏa chiếu ánh sáng vinh quang. Ngài đã sống cho nhân loại cùng sống.
 2. Kìa thập giá vươn cao hiên ngang. Ngài đã chết trong bao đau thương. Và trần gian thân mang đầy thương tích.
 3. Này người hãy biết sống xứng đáng. Cùng chịu chết như Chúa đã chết. Cùng được sống như chính Ngài đã sống.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 97 (CN6PSB) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

 1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người tạo tác biết bao nhiêu là kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
 2. Chúa nay rọi chiếu hồng ân cứu rỗi, Người mạc khải đức chính trung của Người. Người đã nhớ lại tình sâu nghĩa tín, dành hết cho Ích-diên là dân Người.
 3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu xem thấy, Người dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào ca khen và cùng tung hô Chúa, đàn hát lên hỡi tất cả địa cầu.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. Alleluia.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 97 – Kim Long

Đáp. Chúa mạc khải đức công bình của Ngài trước mặt chư dân.

 1. Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa Trời. Vì Chúa đã tạo tác biết bao kỳ công. Nhờ tay thực uy dũng Ngài đã vinh thắng, vinh thắng nhờ cánh tay thánh thiện của Ngài.
 2. Chúa nay dọi chiếu trên ta hồng ân cứu độ. Mạc khải cùng vạn quốc đức công bình đây. Tình thương, lòng trung tín rầy Ngài lại nhớ, ban xuống nhà Ích-diên, chính dân riêng Ngài.
 3. Khắp nơi toàn cõi dương gian rầy đã ngắm nhìn, nhìn Chúa dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào mau ngợi khen Chúa, địa cầu muôn nơi, vui sướng đàn hát lên, hỉ hoan reo hò.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ: DÂNG LÊN CHÚA BÁNH THƠM

Phan-xi-cô

 1. Dâng lên Chúa bánh thơm, ly rượu nồng. Dâng lên Ngài tiếng hát hòa lệ rơi. Dâng môi cười nắng sớm, dâng tiếng thở đêm dài, dâng lên Ngài tháng ngày bước trong đời.

ĐK. Nguyện dâng tương lai ngày mai, tình thương của Chúa dẫn con đi. Tình thương đưa con vút cao qua bao tháng năm không xót xa niềm đau.

 1. Dâng lên Chúa tháng năm trên trần gian. Đây mưa chiều, nắng sớm, sương trời đêm. Dâng vui buồn sẽ đến, dâng sướng khổ qua rồi. Dâng lên trời trót một kiếp con người.

CA HIỆP LỄ 1: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lm. Nguyễn Duy

 1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

 1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.
 2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
 3. Xin cho đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.

CA HIỆP LỄ 2: TÌNH NÀO LỚN HƠN

Lm. Thái Nguyên

ĐK. Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Chính Chúa đã hy sinh hiến mình vì yêu thương con, để con biết hy sinh chính mình vì yêu thương nhau.

 1. Xin cho con một đời trọn tình yêu Chúa yêu nhau. Yêu mến Chúa hết mình và yêu thương nhau hết tình. Dù đời bao trái ngang tình đời đầy bao dối gian. Xin cho con luôn vững vàng trong Chúa yêu thương đến cùng.
 2. Xin cho con một đời ở lại trong Chúa hôm mai. Luôn gắn bó với Ngài để con không chi quản ngại. Một đời luôn dấn thân hằng ngày vượt lên chính mình. Cho con hăng say nhiệt tình trong Chúa con vui quên mình.
 3. Xin cho con một đời trở thành nhân chứng yêu thương. Luôn vững chí can trường va luôn an vui lên đường. Một đời con mến thương thì ngại gì đâu gió sương. Vươn lên trên những tầm thường trong Chúa con luôn kiên cường..

KẾT LỄ: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

 1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
 2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh