Home / Tin Giáo phận / Bài tham luận của giáo hạt Tuyên Quang trong THĐGM cấp giáo phận

About nguyen

Check Also

Thánh lễ tạ ơn của 10 tân linh mục giáo phận Bắc Ninh

Sáng nay, ngày 31/5/2023, 10 tân linh mục giáo phận Bắc Ninh dâng thánh lễ …