Bài viết mới
Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Ban hhục vụ hội Giuse giáo xứ Lập Trí, Yên Mỹ gặp mặt thường niên

Ban hhục vụ hội Giuse giáo xứ Lập Trí, Yên Mỹ gặp mặt thường niên

Sáng nay,thứ ba ngày 5/12/2017, tại giáo xứ Lập Trí như thường lệ ba tháng một lần Ban Phục Vụ Hội Giuse các giáo họ trong ba giáo xứ Yên Mỹ-Lập Trí-Phúc Yên tề tịu về nhà thờ Lập Trí để chia sẻ Lời Chúa,báo cáo hoạt động của từng Hội Giuse của giáo họ mình trong ba tháng qua.

Ban phục vụ Hội Giuse giáo hạt Tây Nam đã biên soạn bộ tài liệu kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo hội đoàn, kỹ năng thuyết trình trước tập thể,từ đó anh em lãnh đạo suy ngẫm và áp dụng thực tế để lãnh đạo hội đoàn ngày một thăng tiến.

Sau buổi chia sẻ đề tài, cha xứ Lập Trí Giuse Nguyễn Văn Quân dâng Thánh Lễ Tạ ơn để cầu nguyện cho  buổi gặp mặt thường niên hội Giuse.

Giuse Hồng Phúc

About admingdbn

Check Also

Thường huấn Hội trưởng gia đình giáo phận năm 2022

Vừa qua, từ ngày 21-26/11/2022, 1460 anh em thuộc ban phục vụ Hội trưởng gia …

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.