Ban Truyền thông giáo phận họp trù bị Đại hội Giới trẻ 2023

Vậy là chỉ còn 8 ngày nữa, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra. Cho đến nay, tất cả các ban ngành và từng thành viên trong giáo phận, đã và đang rất nỗ lực để chuẩn bị cho ngày Đại hội được diễn ra cách tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành công. Ngày hôm nay, 14/11/2023, Ban truyền thông của giáo phận đã hiện diện tại giáo xứ Bến Đông để họp bàn, lên kế hoạch, và thống nhất với nhau về quy trình, quá trình công tác truyền thông cho Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh lần này.

Chủ sự buổi họp là cha Toma Aquino Nguyễn Văn Miên, trưởng ban; với sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Hiển và cha Antôn Nguyễn Minh Hiển, phó ban, cùng với quý dì và toàn thể các cộng tác viên của ban truyền thông trong và ngoài giáo phận.

Trong buổi họp, ban đã đưa ra tinh thần làm việc chung. Qua đó, mọi người biết hơn về truyền thông Công giáo. Đó là quyên cái tôi cá nhân để Chúa được loan báo cho mọi người, cụ thể là trong lãnh vực truyền thông. Năm nay, Ban truyền thông sẽ đảm nhận các công việc cụ thể như tin bài, tin video, chụp ảnh, truyền hình trực tuyến…

Điểm mới của Ban truyền thông Đại hội năm nay là mỗi giáo phận tham dự được cấp 2 thẻ truyền thông để lấy tin bài và dữ liệu của Đại hội Giới trẻ. Các khu vực hoạt động chính (khu live, lễ đài, gần lễ đài 10m, đường rước) thì dành riêng những người đã được tập huấn trước của Ban truyền thông. Vì thế, các thành viên truyền thông hạn chế di chuyển khi chương trình đang diễn ra. Hơn nữa, các giáo phận xin không mang các thiết bị không người lái vào Đại hội.

Buổi họp kết thúc tốt đẹp sau bữa cơm trưa  tại giáo xứ Bến Đông. Ước mong sao Đại hội sẽ diễn ra trong bình an và theo thánh ý Chúa.

BTT Giáo phận