Bảo Sơn, lễ kỷ niệm 9 năm hồng ân linh mục

Linh mục là hồng ân cao cả Chúa tặng ban cho dân Chúa. Vào tối ngày 25.4.2024, cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Hoàn và quý cha đồng tế đã cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 9 năm hồng ân linh mục tại nhà thờ xứ Bảo Sơn.

Cùng chịu chức với cha xứ Đaminh có cha quê hương Giuse Nguyễn Văn Thế, cha Giuse Lê Thành Văn, cha Vincentê Nguyễn Văn Thuyên, cha Phanxicô X. Ngô Quang Khải, cha Giuse Phạm Văn Luật, dòng Chúa Cứu Thế.

“Từ đó, vâng từ đó, Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước giao muôn vạn thưở…” Chín năm hồng ân cũng chính là con đường ân sủng Chúa đã gìn giữ quý cha trên con đường mục vụ tại giáo phận Miền Quan Họ.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ Cha xứ cùng quý Cha được mừng lễ hôm nay luôn được hồn an xác mạnh và được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa để chăn dắt đoàn chiên của mình.

BTT Bảo Sơn

Tin liên quan