Bế mạc Tuần Tập huấn Truyền thông năm 2023

Từ ngày 26/6 tới ngày 30/7/2023 vừa qua, Ban Truyền thông Giáo phận đã tổ chức tuần Tập huấn về Truyền thông cho 6 giáo hạt: Nội Bài-Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh-Bắc Giang và hoàn thành cách tốt đẹp.

Chương trình cụ thể: giáo hạt Nội Bài, Vĩnh Phúc: ngày 26/7/2023 tại xứ Yên Mỹ; giáo hạt Tuyên Quang: ngày 27/7/2023 tại xứ Yên Thịnh; giáo hạt Thái Nguyên: ngày 29/7/2023 tại xứ Đại Từ; giáo hạt Bắc Ninh, Bắc Giang: ngày 30/7/2023 tại Toà Giám mục Bắc Ninh.

Chương trình tập huấn năm nay ghi nhận con số các học viên tăng đáng kể so với năm trước. Cụ thể, Toà Giám mục đón 64 tham dự viên, xứ Yên Mỹ có 42 người, xứ Yên Thịnh có 22 người và xứ Đại Từ với 44 người. Tổng cộng bốn ngày, số tham dự viên ngày tập huấn Truyền thông tại các giáo hạt là 172 người.

Một điểm mới trong tuần tập huấn truyền thông năm nay, đó là các học viên được hướng dẫn về đề án Số hóa Thông tin Giáo dân – chương trình do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề xướng và đang bước đầu được triển khai nơi các xứ họ trên giáo phận Bắc Ninh.

Nhằm hướng đến ngày sinh hoạt quan trọng nhất trong năm của Giáo phận, đó là ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội, dự kiến diễn ra tháng 11/2023, Ban Truyền thông cũng tích cực mời gọi các học viên trở thành những người nòng cốt nhằm thông truyền sứ điệp đức tin cho các bạn trẻ, nhất là khi rước Thánh giá tại các giáo xứ.

Hy vọng mỗi học viên tham dự tập huấn tại các giáo hạt năm nay sẽ có thêm sự nhiệt thành cộng tác với công việc truyền thông trong ơn Chúa Thánh Thần, hầu cho sứ mạng truyền giáo của giáo phận cũng như Giáo Hội ngày càng tiến triển và lan rộng tới mọi tâm hồn.

Nguyễn Phòng