Bệnh Viện Nhi Đồng của Tòa Thánh khám phá 16 thứ bệnh hiếm

ROMA. Trong năm 2017, Bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù (Chúa Hài Đồng Giêsu) của Tòa Thánh đã khám phá 16 thứ bệnh hiếm.

Sự kiện trên đây được ghi trong phúc trình hoạt động được công bố ngày 11-7-2018, theo đó Bệnh viện này đã theo dõi gần 13 ngàn trẻ em bị một trong các thứ bệnh họa hiếm và có 700 người tham gia vào các cuộc nghiên cứu khoa học, với kết quả là 16 thứ bệnh hiếm đã được khám phá.

Trong năm qua, có gần 2 triệu cuộc khám bệnh được thực hiện tại bệnh viện Bambino Gesù, tức là tăng 60% so với tình trạng 5 năm trước đó (2012). Nhà thương này cũng đi hàng đầu tại Âu Châu về những vụ ghép và cấy các cơ phận trẻ em, với 321 vụ trong năm qua.

Phúc trình cũng cho biết trong năm 2017, bãi đậu trực thăng tại Vatican đã được sử dụng 89 lần để chuyên chở khẩn cấp các bệnh nhân nhi đồng. Về khía cạnh bác ái, bệnh viện Bambino đã cho gia đình các em bệnh nhân được tá túc miễn phí, tổng cộng là 90 ngàn đêm. Ngoài ra, theo ý muốn của ĐTC, 1.500 cuộc khám bệnh miễn phí đã được thực hiện trong các khu ngoại ô nghèo của Roma và trong các trại của người du mục. Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh cũng tiến hành các dự án nhân đạo tại 9 nước trong đó có Cộng hòa Trung Phi, Siria và Trung Quốc (Cath.ch 12-7-2018)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồng: Đài Vatican

Tin liên quan