Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật / Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37

>> Tải về tại đây

 

MỤC LỤC

1. Tội thờ ơ. 2

2. Nhớ mang theo trái tim – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 4

3. Yêu rồi làm – Thiên Phúc. 8

4. Hãy yêu thương thì sẽ được sống – André Sève. 11

5. Ai là anh em của tôi? – Veritas. 14

6. Ai là người thân cận. 17

7. Hãy đi và làm như vậy. 20

8. Phục vụ nâng cao giá trị con người 24

9. Ông hoàng hạnh phúc – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 27

10. Người Samaritanô nhân hậu. 31

11. Yêu người 36

12. Ai là người Samaria tốt nhất? – Charles E. Miller. 38

13. Người Samari tốt lành – Flor McCarthy. 41

14. Giới luật yêu thương – R. Gutzwiller. 46

15. Tình yêu và hạnh phúc. 51

16. Một lệnh truyền khó xử – Achille Degeest 53

17. Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. 55

18. Suy niệm của JKN.. 58

19. Người Samaria nhân từ. 63

20. Yêu thương. 66

21. Chú giải của Fiches Dominicales. 70

22. Ai là người thân cận của tôi? – Lm Vũ Phan Long. 77

23. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 86

24. Chú giải của Noel Quesson. 90

About admingdbn

Check Also

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá

LỄ LÁ: CHÚA CÙNG TA VƯỢT QUA THẢM HỌA Lễ Lá năm nay trong bối …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *