Cáo phó bà cố Anna Nguyễn Thị Bé – thân mẫu dì Anna Hoàng Thị Chiên

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

CÁO PHÓ   

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh của Chúa Kitô

Gia đình chúng con thương tiếc kính báo

  Bà cố  ANNA NGUYỄN THỊ BÉ

Sinh năm     1926

Nguyên quán      Bắc Giang

Hưởng thọ    93 tuổi

Đã an nghỉ trong Chúa    lúc 21 giờ , Thứ sáu, ngày 18 tháng 05 năm 2018

Thánh lễ An táng  lúc 13 giờ 30’, Thứ hai, ngày 21 tháng 05 năm 2018

tại  Thánh đường Giáo họ Đồng Danh, giáo xứ Đại Từ, giáo phận Bắc Ninh

An táng tại  nghĩa trang giáo họ Đồng Danh, giáo xứ Đại Từ, giáo phận Bắc Ninh

Gia đình chúng con kính xin Đức Cha, Quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và quý vị thân nhân và bạn hữu thương cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

                   Hợp thỉnh                                                                                       Kính báo

                                                                                                                       Tm. Tang quyến   

 Lm. Phêro Mai Viết Thắng                             Thứ Nam Phanxico – Xavie Hoàng Văn Minh

                   Chánh xứ                                                                   và Nữ tu Anna Hoàng Thị Chiên

                                                                                                              (Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức)