Cáo phó Bà cố Maria Hường, thân mẫu cha Gioan Nghĩa

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phúc sinh, gia tang chúng tôi thương tiếc báo tin: Bà cố Maria Đinh Thị Hường, thân mẫu cha Gioan Đinh Văn Nghĩa đã an nghỉ trong Chúa.