Home / Thông báo / HĐGM Việt nam / Cáo phó: Đức Cha Phanxicô Xaviê NGUYỄN QUANG SÁCH

About admingdbn

Check Also

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2018

Nội dung   –  Chúa nhật 27 Thường niên: Lễ Đức Mẹ Mân Côi   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *