Home / Thông báo / Thông báo khác / Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Nhường

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Nhường

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

=== + ===

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh của Chúa Kitô

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức kính báo:

Nữ tu         : ANNNA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

Sinh năm  : 1916

Tại             : Bắc Ninh

Hưởng thọ : 98 tuổi

Đã an nghỉ trong Chúa   : lúc 06g30, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Nghi thức Nhập quan    : lúc 16g30, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Thánh lễ An táng           : lúc 08g00, ngày 21 tháng 06 năm 2014

Tại                                 : Nguyện đường Hội Dòng

Mai táng                         : tại nghĩa trang Đan viện Thiên Bình

Hội Dòng chúng con kính xin quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn Dì Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

TM. HỘI DÒNG 

Nữ tu Anna Phạm Thị Khấn

Tổng Phụ Trách 

– Kính xin quý Cha đồng tế mang lễ phục TÍM

About admingdbn

Check Also

Thư mời họp mặt của chi tộc gia đình Bắc Ninh tại Houston

Kính thưa Lm. linh hướng và toàn thể hội viên gia đình Bắc Ninh tại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *