Cáo phó ông cố Barnaba Đáp, thân phụ cha Đaminh Điền

CÁO PHÓ

 

Trong niền tin vào Đức Kitô phục sinh

Gia đình chúng con xin kính báo

 

ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP

Sinh năm 1934

 

Là thân phụ của tu sĩ linh mục

Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền (Đoan)

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

Vào lúc 04 giờ ngày 07 tháng 04 năm 2024

(tức ngày 29 tháng 02 năm Giáp Thìn)

Kính xin Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho linh hồn Barnaba sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa

 

 

                             Kính báo

                           Lm. Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền

                            Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc