Home / Thông báo / Cáo phó ông cố Đaminh Nguyễn Văn Nghiêm – thân phụ dì Anna Tuyến

About admingdbn

Check Also

Rao báo truyền chức linh mục

RAO BÁO: TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Rao báo truyền chức linh mục (pdf)       Bắc …