CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIOAKIM NGUYỄN VĂN RƯỢU

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô phục sinh

Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất kính báo:

Thân phụ dì Anna Nguyễn Thị Khiết

ÔNG CỐ gioakim NGUYỄN VĂN RƯỢU

Sinh năm 1932

đã được Chúa gọi về lúc 13g15 ngày 12 tháng 01 năm 2014

hưởng thọ 82 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia

Thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

THÁNH LỄ AN TÁNG

được cử hành

vào lúc 08g00 ngày 14 tháng 01 năm 2014

tại Nhà thờ Giáo họ Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Kính mong quý Cha, quý Tu Sĩ và ông bà anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho ông Cố Gioakim.

 

Kính báo,

Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất