Home / Thông báo / Cáo phó ông cố Giuse Lê Vĩnh Liêm – thân phụ dì M. Martinô Huyền

About admingdbn

Check Also

Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 06 năm 2022

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 06/2022 HTGĐGPBN T6-2022 (pdf) LỜI CHÚA: Thứ Tư …