Home / Thông báo / Cáo phó ông cố Phanxicô xavie Nguyễn Đức Oánh – Thân phụ dì Maria Nguyễn Thị Hảo

About vi nguyen

Check Also

Hoa mân côi tháng 06 năm 2022

HOA MÂN CÔI     Tháng 06 / 2022 ******* Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. …